Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Melegföldvár - FeldioaraRomániaErdély és PartiumSzolnok-Doboka vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

Melegföldvár vára

Ferenczi G. kutatásai nyomán tudjuk, hogy Melegföldvár erőssége az „égetett falu” erődítmények sorába tartozik, tehát az Árpádok idejéből, a 11-12. századból származik.

Búza (Buza) és Melegföldvár (Feldioara) között K–Ny-i irányban húzódik a Delnica dombsora.Ennek Melegföldvár északi része fölé emelkedő déli dombnyúlványán található a vár maradványa.

A trapéz alakban sáncokkal körülvett várterület északnyugati oldalán régészeti kutatás nyoma, egy sáncátvágás kutatóárka látható. A körítő sánc legépebben ezen az északnyugati oldalon maradt meg, ahol az árok mélysége kb. 3 méter.

(Hajdú István információi alapján)

Források:

Ferenczi Géza: A moldvai ősibb csángók. Székelyudvarhely. 1999. 23.

Miski György: Erdély – demográfiai és statisztikai adattár. Erdélyi és Erdélyen kívüli települések ismertetése. Arcanum CD. 2001.


GPS: É 46° 53.329 (46.888809)
K 24° 8.856 (24.147600)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv