Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

EcsegMagyarországNógrád megyeNógrád vármegye - Ilonavár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

A község határában, a Szuha-patak melletti széles völgyben emelkedő alacsony dombon állt valamikor a vár, melynek ma már a felszínen falmaradványa sem található, csupán a domb oldalában az itt-ott mutatkozó csekély, alaktalan törmelék és az övező várárok nyomai emlékeztetnek a régi erősségre.

A múlt században még tornyának maradványai magasan álltak, de azóta köveit teljesen széthordták.

A vár keletkezésének idejét és építőjének nevét nem ismerjük.

Tudjuk, hogy a Csák nemzetség Újlaki-ágából származó I. Bás comes fia, Csák fia János 1297-ben főlovászmester, 1311-1313 között, pedig mint országbíró, Ecseg és Visk várak ura volt.

A várat azonban első ízben Károly Róbert 1324-ben kiadott oklevele említi, amikor a király a Csák Mátéval szövetkezett Csák fia Jánostól "Castrum Echeg"-et és tartozékait elvette, és azokat Horsundorfer Ulvengen (Wluingus de Horsindorph) adományozta.

Horsundorfer a velenceiek elleni hadjáratban Zára várának ostrománál elesett, ezért I. Lajos király anyja, illetve az országrendek hozzájárulásával 1347-ben kelt oklevelének ennek nővérét Erzsébetet, Tamás erdélyi vajda fia, Kónya sárosi ispán feleségét fiúsította, s az elhunyt fivére összes birtokait, köztük Ecseg várát is neki adta, amely házasság révén a Széchenyi család birtokába került. Széchenyi László fia János nevében is 1454. Október 27-én a sági konvent előtt Hollókő várát, összes tartozékaival együtt, köztük "poss. Echeg"-et is vejének Losonczi Albertnek 16.000 forintért zálogba adta. Ekkor Ecseg vára már romos állapotban volt, többé nem építették fel, és okleveleiben sem szerepelt.

GPS: É 47° 54.425 (47.907089)
K 19° 35.451 (19.590851)

INFORMÁCIÓK: A csekély maradványok Ecsegtől északkeletre találhatóak. A községtől kb 35 perces könnyű sétával lehet a várdombot megközelíteni.

Várak.hu mobil applikáció