Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BaricaHorvátországHorvát-SzlavónországPozsega vármegye - Szolnock, Zelnjak, Zselnjak

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép

Megközelítése:

Szolnock vára legkönnyebben Daruvar településérol közelíthető meg, még pedig úgy, hogy a várost délnek elhagyva, Szirács (Sirac) településre megyünk (6 km). A falun kelet felé megyünk keresztül, majd a falu végén található Szircs várának aljában folyó Bijela patakon átívelő hídon délnek fordulunk. Az itt található tűzoltósági épület mellett folytatjuk utunkat délnek egy, egyre emelkedő domboldalon. A dombtetőre érve (2 km), egy keletről, azaz balról becsatlakozó útkereszteződést találunk, melyre ráfordulva a dombtető gerincén található Barica település elszórt házaihoz jutunk. Ezen az úton haladunk tovább kelet felé majd a falu végéig, ahol az út jobb oldalán egy kisebb és elhanyagoltabb, fehérre meszelt házat találunk. A házzal szemben, az út baloldalán egy kisebb parkféleséget láthatunk, betonból öntött, fehérre meszelt hattyúkkal és bolondgombákkal. Itt leparkolunk és a kicsiny parkon áthaladva egy sarjerdőben délnek és lefelé haladunk. Az egyre lejtő erdei úton, kb. 500 méter után érhetünk a várhoz, mely a környező terepnél mélyebbe fekvő, de védelemre mégis alkalmas dombon található. A várnak mára csak csekély maradványai maradtak, de a domb csúcsának felszínén még jól kivehetők az egykori vár, már csak terepalakulatokban létező maradványai.

Története:

„Egy órai járásra Szircstől, a hegyekben található, Szolnock (Zeljnjak) várának romjai, mely szintén a Kasztellánfyk tulajdona volt, és az ő birtokukban maradt is, egészen 1537-ig. A gyenge fenntartású romjaiból, egyedül csak a gondolati képét tudjuk visszaállítani ennek a várnak, mely úgy fekszik, hogy védhette a hegyen átvezető utat is. Megközelítőleg négyszögletes volt, két toronnyal, melyek közül az egyik kör alakú, a másik négyzetes volt.”

Szolnock (Željnjak) vára:

A ma már sehol sem említett Szolnock (Zselnjak, Želnjak) váráról sokan azt sem tudják, hogy hol található, sőt a Velika vára mellett található tájékoztatótáblán sem tűntették fel. A várról Szabo azt állapította meg, hogy kb. egy órai járásra található Szircs várától, és az alaprajzát is közölte. Az elmondása szerint, 1537-ben a Kasztellánfy család tulajdonában volt. A Szabo féle alaprajzról látható, hogy négyszögletes alakja volt, valamint úgy helyezkedett el, hogy védhette a környékbeli hegyeken átvezető utat. A várnak két, egy kerek és egy négyzetes tornya volt. ( A várat 2005. áprilisában jómagam is felkerestem. A vár gyalogosan valóban kb. egy órányi járásra esik Szircs várától, mégpedig Barica hosszan elnyúló településének keleti végében, a faluhoz vezető út északi oldalán, az úttól kb. 600 méternyivel északabbra. A Szabo féle alaprajz pontosnak tekinthető, ám a falai már csak nyomokban figyelhetők meg.

A vár érdekessége, hogy jóval mélyebben fekszik a környező terephez képest, de a pozíciója miatt jól védhető volt. )

Fordította/összeállította: Szatanek József

Forrás:

Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zágráb 1920.

Nadilo, Branko A Horvátországban megjeleno „Gradevinar” havi lap 2005/3, 57. száma. 

GPS: É 45° 31.131 (45.518848)
K 17° 16.615 (17.276917)

Szolnock vára legkönnyebben Daruvár településéről közelíthető meg, mégpedig úgy, hogy a várost délnek elhagyva, Szirács (Sirac) településre megyünk (6 km). A falun kelet felé megyünk keresztül, majd a falu végén található Szircs várának aljában folyó Bijela patakon átívelő hídon délnek fordulunk. Az itt található tűzoltósági épület mellett folytatjuk utunkat délnek egy, egyre emelkedő domboldalon. A dombtetőre érve (2 km), egy keletről, azaz balról becsatlakozó útkereszteződést találunk, melyre ráfordulva a dombtető gerincén található Barica település elszórt házaihoz jutunk. Ezen az úton haladunk tovább kelet felé majd a falu végéig, ahol az út jobb oldalán egy kisebb és elhanyagoltabb, fehérre meszelt házat találunk. A házzal szemben, az út baloldalán egy kisebb parkféleséget láthatunk, betonból öntött, fehérre meszelt hattyúkkal. Itt leparkolunk és a kicsiny parkon áthaladva egy sarjerdőben délnek és lefelé haladunk. Az egyre lejtő erdei úton, kb. 500 méter után érhetünk a várhoz, mely a környező terepnél mélyebbre fekvő, de védelemre mégis alkalmas dombon található. A várnak mára csak csekély maradványai maradtak, de a domb csúcsának felszínén még jól kivehetők az egykori vár, már csak terepalakulatokban létező maradványai.

Várak.hu mobil applikáció