Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

EgerszalókMagyarországHeves megyeHeves vármegye - Maklyánvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Kandra Kabos 1885-ben röviden már leírta a várat, a három egykorú adatát is ismertette. Bartalos Gyula kőkorszakbeli leleteket és a kettős sáncor említi röviden. Szerepel Gerencze Péter gyüjteményes munkájában is. Soós Elemér a Mokyan családdal kapcsolatban említi, közelebbi adatok nélkül. Pásztor József a történeti adatokon túl röviden leírja a vár maradványait. Tanner József már részletesen leírta a helyszínt és jó távlati fényképet is közöl a várról. A történeti adatokat később is többször közlik.

A vár építőjéül Györffy György a Debrői Makján családot feltételezi, talán III. Makyán építette, aki 1289-ben nádor volt.1337-ben azonban már csak a vár "hegyét" említik, 1350-ben pedig a váraljai rétet. 1435-ben már rom. 1509-ben "in loco castri Makyán" épület már nincs, csak egy régi kutat említenek. Az 1248 és 1337 közötti adatok azonban nem a Makján, hanem a Szalóki családra vonatkoznak.

A Maklyánvár kerek dombja Egerszalók község délkeleti végétől délkeletre, közel 1,5 km-re van. Ívben kanyarodó völgy közepe táján, északnyugat felé kiugró földnyelv kimagasodó végén van. Oldala körös körül meredek, csak a keleti nyereg felé enyhébb a lejtő.

A vár központi kis platója lapos. Déli vége alatt sziklás meredek folytatódik. A plató északi felében egy nagy és egy kisebb gödör mélyed az erősen sziklás talajba. A plató átmérője 10x6,5 méter. 2-2,5 méterrel alacsonyabb szinten terasz veszi körbe, amely csak a déli, meredekebb oldalon szakad meg 14 méter hosszan. A terasz szélessége 4-5 méter. 20 méter távolságra, 6-8 méterrel alacsonyabb szinten újabb terasz következik. Ez azonban csak 3/4 körben övezi a várdomb oldalát, a déli oldalon egy nagy sziklában végződik, a nyugati és délnyugati oldalon hiányzik. A keleti nyereg felé eső szakaszon, ahonnan leginkább meg lehetett közelíteni a várat, kb 40 méter hosszan sánc is emelkedik a terasz szélén , így itt a terasz árok alakjában követhető. Az árok közepe táján egy nagy gödör van, mellette töltés hidalja át az árkot, ezek bizonyára újabb keletűek.

/Nováki - Baráz/

GPS: É 47° 51.694 (47.861568)
K 20° 20.845 (20.347418)

INFORMÁCIÓK: Egerszalóktól délkeletre, kb 2 km-re található a vár maradványa. Kb 1 km-t földúton, a többit jelzetlen ösvényeken lehet megtenni.

Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról