Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Baćin dolHorvátországHorvát-SzlavónországPozsega történelmi vármegye - Gračanica, Gracsanica

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Gracsanica várának története

Valaha a Pozsegai hegység keleti lejtőin, a hegyek közt szétszóródva volt megtalálható Batyindol (Baćin Dol, am Batyavölgye) falva, amit 1458-ban és 1501-ben is megemlítettek. A helység, a Varian-Incerum közti régi római út mellett, a valamikori római, Menneianea település helyén jött létre. A falu a 18. században települt át, a mai Csernik-Pozsega közti főút mellé, úgyhogy jelenleg Csernik (Cernik) központjától, 6,4 kilométerre található. A falutól két kilométerrel keletebbre, egy kúp alakú hegyen állnak Gracsanica (Gračanica) középkori várának maradványai, amit a helyiek Gradacnak, Török várnak (Turski grad) neveznek (oda vissza 40' ). A vár, az 1476-os esztendőben, a Zenistyáni (Zeni?ćanski) nemzetséghez, majd a Dessewffyekhez, majd azok Cserniki ágához tartozott. 

Gracsanica várától valamivel északabbra, egy, a Putnjaka patakhoz közeli hegyen, még egy vár található, némi fal és a száraz árok maradványokkal. ( keresendő!! ) Ez a vár még kutatásra vár. A falu nyugati határában, egy nem olyan magas hegyen, még egy kisebb, Gradinának nevezett erősség maradványai láthatók ( ez is keresendő!! ). 

A falu nevezetessége, hogy a török időkben, mint ?füstadó nélküli falu? emlegették, mivel a lakosai, hogy mentesüljenek a török adóztatásától, a házaikat kémény nélkül építették meg. 

A falu ősi, fából készült Szt. Balázs kápolnája, valahol a hegyek aljában állt, ám a településnek a főút mellé való áttelepülése után, az immár alacsonyabban lévő faluban, a mai temetőben, egy másik fából készült, Szt. Mária Magdolna kápolnát emeltek (1716.). A falu közepén lévő mai, hasonnevű kápolnát, 1849-ben építették fel, a harangtornyát pedig 1902-ben kapta meg. A templomot 1998-ban teljesen felújították, a felszentelését pedig a pozsegai püspök végezte el. 


---/---


Cserniktől keletre, a hegyekben látható Gracsanica (Gračanica) várának romjai. Az okiratokban hiába keresünk róla valamit is, ami ennek a várnak a múltjára rávilágítana. Ezt a kicsiny várat oly kitűnően helyezték el, hogy belőle pont a Szávára lehetett látni az árterével együtt, de megfigyelhető volt innen a Pozsegából kivezető főút egész vidéke is. A hegy csúcsán létrehozott várat sáncokkal övezték. Kör alakúra építették, amit egy harántfallal kettéosztottak (117. ábra). A vár egyik és a másik részét többször is átépítették, ahogy azt a gerendafészkek tanúsítják. Az övező fal nyugati falába egy kör alakú tornyot építettek be, mely egyben bejáratként is szolgált. A kapuja előtt egy felvonóhíd volt, melynek keretezése - ahova a felemelt híd belesimult - ma is látható (118. kép). A tornyot oly módon alakították ki, hogy az volt a vár fő lakóépülete...

---/---


Az Új Gradiskától (Nova Gradi?ka) nem messze lévő Gracsanica (Gračanica) vár kaputornyának koncepciója, Nekche várára emlékeztet, ám kivitelezésében jelentősen különbözik tőle (21., 22. ábra) (24. jegyz.). Mindenek előtt, a kaputorony lekerekített, aztán tört kövekből épült és végül, nem lőrései, hanem és ez valószínű - számszeríjnak való nyílásai vannak, ami a vár, valamivel későbbi, azaz XV. századi keletkezésérol beszél. Gracsanica kaputornyának szintén volt farkasverme, melynek nagyobb része mára feltöltődött, ezek kívül még két szintje van a kaputér fölött. A felvonóhíd felvont helyzetben, a kaputérben helyezkedett el, amit kiegészítésként még két támpillérrel védtek. Az árok külső oldalán, a földsánc mellett lévő, téglafalazás nyomai arról beszélnek, hogy ott valaha egy őrhely volt megtalálható, ami beleillett a felvezetőút védelmi rendszerébe. A kapu kőkeretezése sajnos nem maradt fenn, ám megmaradt a kaputengely felső kőperselyének a helye. 


Engel Pál adatai szerint: A várat a magyar történetírás, mint Gradac ismeri. A vár az adatok szerint, mint nemesi birtok a Rátót nembéli Paksikaé volt, 1382-1498-ig. 

Bővebbet: Branko Nadilo:Várak a Pszunj és a Pozsegai hegység déli lejtőin


A vár mai állapota:

A vár egy szabályos kúp alakú, meredek oldalú hegy csúcsán található. A hegyhez nyugat felöl, egy nyélszerű hegygerinc csatlakozik. Maga a vár, megközelítőleg kör alakú, melyet viszonylag széles, külső oldalán sáncszerűvé alakított árok övez. A vár falai jelenleg is kb. 6- 8 méter magasságban állnak, csak az északkeleti oldala omlott le alapjáig egy szakaszon, valamint a lakótoronyként is funkcionáló kaputorony északi oldalán. A vár belseje aljnövényzettel sűrűn benőtt, így ott épületek, romok maradványai nem figyelhetők meg. Magának a várudvarnak a bejárása is nehézkes a derékig érő iszalagban, nem beszélve az esetleges, nem látható, besüppedések miatt. A várfal belső oldalán lévő falkeskenyítések illetve a gerendafészkek alapján, legalább kétszintes épületrendszer futhatott körbe. A várfal teljes magasságáig nem maradt fenn, így azok lezárása jelenleg nem ismert. A vár legjobban fennmaradt része, a mintegy 20 méter magasságban fennmaradt lakótorony. A torony jelenleg, a kaputéren kívül még két emelet magas. A lezárása ennek sem ismert, lehetséges, hogy fából ácsolt tetőszerkezete volt. A torony belsejében látható gerendafészkek alapján, síkfödémes emeletei voltak. Boltozat nyomai nem láthatók. A kapu külső tükrébe illeszkedo felvonóhidat, a kibillentés ellen, két támpillérrel védték. A kapu belső terében valaha létező farkasverem, mára teljesen feltöltődött. Az előzőekben említett, az árok külső peremén lévő kapuerődítés nem felismerhető. A vár falazata, pirosas, ütésre csengő hangot adó kövekből épült fel. A jelzett turista út, egyébként a kaputoronytól indul, majd a pengeszerű gerincen halad lefelé, míg az erdei úthoz nem ér. A jelzések az út aljában nem figyelhetők meg, mivel az út és az ösvény vége közti, kb. 30 méteres szakasz iszalaggal sűrűn benőtt. 

A vár felkeresése ajánlott, noha meglehetosen nehézkes a megközelítésének utolsó szakasza, de a viszonylag nagy hatású maradványok miatt érdemes. 

A várat 2004. 09. 02-án bejárta: dr. Montskó Péter és Szatanek József, Pécs

GPS: É 45° 18.700 (45.311661)
K 17° 27.573 (17.459543)

Megközelítése: E Pozsegai hegység közepén lévő várhoz, legkönnyebben a magyar-horvát határt, Drávaszabolcs/Donji Miholjac átkelőhelyet használva lehet eljutni. Ezután utunkat Našice felé, délnek folytatjuk, majd Gradišténél jobbra, Pozsega irányába fordulunk. Pozsegát nyugat felé, Nova Gradiška irányába hagyjuk el. A várat - a Nova Gradiška-tól kb. 8 kilométerrel Pozsega felé található - Baćin dol falutól, kb. 2 kilométerrel keletebbre, a hegyek között lehet megtalálni. A várhoz a falu közepén lévő templom mellett beforduló úton lehet jutni. A gépkocsival járható út kezdeti szakaszán egy kocsma található. A kocsmát elhagyó úton mindenfajta leágazás nélkül, kb. 2200 méter teszünk meg, mind mélyebbre, keletnek hatolva a hegyek között. Utunkat egy sebes folyású hegyi patak kíséri, amit a vár lábaihoz közel, egy kisebb híddal/áteresszel keresztezünk. A vár lábánál jobbra, egy arra alkalmas kitérőnél leparkolhatunk. Itt egy elhanyagolt erdészeti esőbeálló található, melyhez egy meglehetősen rossz állapotú fahídon keresztül, juthatunk. A várhoz, felvezetőúthoz, innen kb. 100 métert haladva, érünk. Balra egy erősen elhanyagolt traktorút nyílik, melyen fokozatosan emelkedve érünk, egy falak alatti, gerincen lévő elágazáshoz. A vár innen balkézről található. Közvetlen út nem vezet fel, de a hegytetőt megcélozva már hamarosan a vár sáncainak aljában találjuk magunkat. A várhoz egy piros körrel jelzett turistaúton is feljuthatunk, mely szintén az erdészeti esőbeálló környékén található, ám ennek kb. 30 m. hosszú bevezető szakasza sűrűn benőtt.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció