Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Ilosva - IrsavaUkrajnaKárpátaljaBereg vármegye - Bodoló vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Nagyszőlőstől É-ra fekvő, egykor Bereg vármegyéhez tartozó Ilosva (Irsava) településtől DNy-ra, 2 km-re, a Szombati falu irányába ágazó mellékút mellett balra emelkedő hegyen található Bodoló-vár maradványa.

A helység – melynek határa már az őskor óta lakott – az Ilosvai család származási helye, egyben uradalmuk központja volt. Írásos adat 1341-ben említi először. Ebben a határjárási okmányban Makszemháza néven említik, mint Ilosvai Oláh Tatamér fia, Makszem birtokát.

Az ilosvai határnak a Szombati falu felé eső részén álló Bodoló-várról okleveles adat nem maradt fenn. Feltehetőleg az Ilosvai család építtette és lakta, fennállása a 14. század környékére tehető. Romjait a 19. században Ilosva új templomának építésekor hordták el.

A vár belső területe a sűrű bozótos miatt szinte áttekinthetetlen, csupán a vár körvonalából és néhány csekély falmaradványból lehet következtetni az erődítmény egykori szerkezetére.

A várat az É-Ny-D-i oldalán jól érzékelhető, de ma már sekély, kb. 1 m mély és 4-5 m széles árok keríti. A K-i oldalon, ahol a hegyoldal meredekebb, az árok megszakad. Az árokkal védett terület nagysága kb. 80 x 50 m-es. Ezen belül kb. 1 m magasságban emelkedik ki a belsővár nagyjából 40 x 30 m-es platója. Itt egy É-D-i ill. egy É-DK-i irányba húzódó, 80 cm mély kutatóárok található, melynek É-D-i irányú részében, a felszín alól kibukkanó csekély kőfalmaradványok figyelhetők meg. E kutatóároktól 10 m-re É-ra újabb beásás látszik, melynek Ny-i oldalán fél méteres falsík látható. A belső vár területén néhány kisebb terepalakulat ill. gödör figyelhető meg.

Forrás:

Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye. Bp.-Beregszász 1996. (reprint) 529.

Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma (Magyarország műemlékei. 2. Szerk. Forster Gyula) Bp. 

1906. 187.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal könyvtára. MOB. 1901. 144. 

GPS: É 48° 17.782 (48.296371)
K 23° 1.448 (23.024128)

INFORMÁCIÓK: A Nagyszőlőstől É-ra fekvő, egykor Bereg vármegyéhez tartozó Ilosva (Irsava) településtől DNy-ra, 2 km-re, a Szombati falu irányába ágazó mellékút mellett balra emelkedő hegyen található Bodoló-vár maradványa.

Várak.hu mobil applikáció