Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Ungvár-Gerény - Uzshorod-GorjaniUkrajnaKárpátaljaUng vármegye - Gerény

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Az Ungvárral DK-ről összeépült Gerény (Horjani) község É-i részén, a temető mellett találhatók Gerény várának romjai.

A vár a tatárjárás után épült fel Gerény község szélén. Valószínűleg a 14. század elején romba dőlt. Helyébe a Drugeth család castellumot épített, mely talán a török hódoltság kezdetéig állhatott. Maradványait helyi építkezéseknél használták fel.

A romok között a 20. század elején ásatások folytak. Erről a Csíkvári Antal által szerkesztett „Ungvár és Ung vármegye” c. kötetben ezt olvashatjuk: „1926-ban, a mai Gerény község É-i részén Antal Miklós ungvári gimnáziumi tanár ásatások útján rábukkant a kővár romjaira. A vár pavillonrendszerben elhelyezett épületekből állott, melyeket hatalmas kőfal, bástya övezett körül. 11 m vastag alapfalú főépület romjainak feltárása után előbukkant a Drugethek korában olasz mesterek által emelt oszlopcsarnoknak nyolcszögletű talapzatsora. Az újabb próbaásatások alkalmával megtalálták a bástyák vonalát, az őrség lakását…”. Az ásatások után sajnos sem a falak konzerválása, sem visszatemetése nem történt meg, így a helybeliek lassan elhordták köveit.

Napjainkban a vár területét részben szemétlerakónak használják. Helyén még láthatók méternyi magas falsíkok, markáns terepalakulatok, ezek összefüggéseit azonban csak feltárás segítségével lehetne értelmezni.

A vártól 100 méterre található a gerényi templom, melynek 12. századi rotundája Árpád-kori templomépítészetünk egyik kiemelkedően fontos művészettörténeti értéke.

Forrás:

Csíkvári Antal szerk.: Ungvár és Ung vármegye. Bp. 1926. 40.

Németh Adél: Kárpátalja. Bp. 1991. 45-46.

/Karczag Ákos/

GPS: É 48° 36.389 (48.606480)
K 22° 20.326 (22.338772)

INFORMÁCIÓK: A vár az Ungvárhoz csatolt Gerény (Horjani) falu északi szélén, a temető mellett van.

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
08OktMecseknádasd - Schlossberg
07OktTorna - templom
Ajánlott látnivalók
Temetvény vára
TemetvényTemetvény vára
templom
Rózsahegytemplom
Keresési előzmények
Ungvár-Gerény - Gerény