Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Huszt - HusztUkrajnaKárpátaljaMáramaros történelmi vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

A Szt. Erzsébet tiszteletére szentelt templom építési ideje a 14. század végére tehető. 1524-ben, tehát hat évvel Luther Márton fellépése után a magyar lakosság a református hitre tért át, így Magyarország legrégibb református egyházai közé sorolhatjuk. A templom jogait több ízben megerősítették, így 1616-ban Bethlen Gábor, 1644-ben I. Rákóczi György, 1661-ben Kemény Jánosné Lónyai Anna és 1670-ben Apafi Mihály.

Nemcsak maga a templom, hanem a környezete is megmaradt eredeti elrendezésében. A templom körüli régi erődfal több helyen megvan. A kerítőfalban két helyen egyszerű, 16. századi, félkörív záródású kapu nyílik. A templom egyhajós, sokszögzáródású szentéllyel, mely keskenyebb a hajónál. A szentély sarkain négy támpillér áll, zárófalaiban egy-egy egyszerű csúcsíves ablak van. A szentélyt bordás keresztboltozat zárja. Az északi falban egyszerű pasztofórium van. A szentélyt a hajótól csúcsíves diadalív választja el.

A hajó déli falában két keskeny csúcsíves ablak és egy körteprofillal tagolt csúcsíves kapu látható. A hajót gótikus keresztboltozat fedi, a karzatok és a szószék 18. századiak. Nyugati homlokzata előtt álló négyzet alaprajzú, négyemeletes harangtornya a 15. században épült. A torony nyugati falában van a körteprofilokkal gazdagon tagolt gótikus főkapu, ablakai egyszerű csúcsívesek.

Forrás:

Deschmann Alajos: Kárpátalja műemlékei. Bp. 1990. 168-172.

GPS: É 48° 10.427 (48.173775)
K 23° 17.623 (23.293713)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció