Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Berekszó - BerkasovoHorvátországHorvát-SzlavónországSzerém vármegye - Berekszó, Despotovac

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

„…Berekszó castruma, kétségtelenül azzal a mai Berkasovoval azonosítható, ahol Brankovics Vuk volt a birtokos.

Berkasovo falunak a végében, ma is egy hatalmas sáncvár található, amit a helyiek Despota várának (Despotovec) neveznek. Marsigli, amikor lerajzolta ezt a várromot, talált még itt némi maradványokat. Miután Vuk meghalt, a várat István despota fiai, György és János kapták meg, 12.000 forintért Mátyás királytól…” (�uro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb.).

(Csánki Dezső: Magyarország földrajza a Hunyadiak korában, 1894. II. kötet, 269. 295. oldal).

Engel Pál adatai szerint: az egykor Valkó vármegyéhez tartozó birtok, 1353-1480-ig a Berkaszói család tulajdonában volt, majd a Branikovics család szerb despotáié (1482-1515.). A várat először 1482-ben említették meg. A várhoz tartozó település mezővárosi, majd a török hódoltság alatt (1570. körül) városi ranggal bírt. A hódoltság alatt, Berkasz név alatt, hane adóegységként az újlaki (iloki) nahijéhez tartozott. A település Szt. Istvánnak nevezett plébániatemploma, a marchiai főesperességhez tartozott (1332/37.).

A vár mai állapota:

A ma Szerbiához tartozó Berkasovo falu északkelti végében, közvetlenül az út északi oldalán található, a ma Turski Šešir-nek nevezett várhegy. A vár bejárása egy magánkézben lévő ház udvarából tehető meg, de mindenképpen nagy elszántságot igényel, tekintettel arra, hogy a déli részét nagyon sűrű bozót borítja. A bejárás igazolta a szakirodalomban megjelent felmérést (R. Šmit – D. Bošković: Középkori várak a Vajdaságban; Gere László: Várak a Szerémségben), mely szerint a vár két részből állt. Az északi, magasabb ponton fekvő központi magaslatot egy sánc övezi, mely a déli részt is elválasztja az északi résztől. Az alacsonyabb déli rész központi magaslatát, délről egy kettős sánc övezi, mely belefut az egész várhelyet övező, viszonylag nagyméretű sáncárokba. A vár területén épületek maradványaira, a sűrű és tüskés bozót miatt rálelni nem sikerült, ha voltak is szilárd anyagból épített épületek, azok anyagát R. Šmit szerint, a Kukojevac-i templom építéséhez hordták el! A várat 2007. 03. 15-én bejárta: Szabó Tibor, Karczag Ákos és Szatanek József.

A vár megközelítése:

A 2007. március 15-én végrehajtott terepbejárásunk során a várat egy dupla határátlépéssel közelítettük meg (Bačka Palanka – Ilok és Ilok - Sat). Ám a vár magáról Ilokról is megközelíthető, ha egy horvátországi túrán veszünk részt, melynek végállomása éppen Újlak vára lehet. Ezen az úton északkeletről érjük el Berkasovo település határát, ahol rögtön egy benzinkúthoz érünk. A benzinkút után első ház előtt leparkolhatunk, s már csak a tulajdonos engedélye szükséges, hogy a várat bejárhassuk. Figyelem! A várat NE Despotovec-ként keressük, mert az egy közeli szőlődomb neve, hanem a már említett Turszki sesír név alatt.

/Szatanek József/

GPS: É 45° 9.116 (45.151936)
K 19° 16.318 (19.271961)

A 2007. március 15-én végrehajtott terepbejárásunk során a várat egy dupla határátlépéssel közelítettük meg (Bačka Palanka – Ilok és Ilok - Sat). Ám a vár magáról Ilokról is megközelíthető, ha egy horvátországi túrán veszünk részt, melynek végállomása éppen Újlak vára lehet. Ezen az úton északkeletről érjük el Berkasovo település határát, ahol rögtön egy benzinkúthoz érünk. A benzinkút után első ház előtt leparkolhatunk, s már csak a tulajdonos engedélye szükséges, hogy a várat bejárhassuk. Figyelem! A várat NE Despotovec-ként keressük, mert az egy közeli szőlődomb neve, hanem a már említett Turszki sesír név alatt

NVA
Várak Kastélyok Templomok évkönyv