Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Babina GredaHorvátországHorvát-SzlavónországSzerém történelmi vármegye - Kosztrománszentdienes

  • Történelem

Kosztromán-Szt. Dienesen 

„…volt, Kosztomán erődje, melynek romjai a mai Babine grede közelében maradtak fenn. A neve vélhetőleg a római castrum szóból ered…”

(Djuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj is Slavoniji, Matica Hrvatska, 1920. Zagreb)


----------------------------------------------


Kosztromán-Szentdienes (Kostroman) (Szerém vm. Zsupanjai járás)


„A Babina Greda nevű településtől 4 kilométernyi távolságra lévő, Slavonski Šamac irányában eső Kosztromán várkastélyáról, Krunoslav Tkalac jelentett meg egy tanulmányt369, melyben azt állította, hogy: „Kosztrománt a 13. században, a johannita, vagy istápolyos rend tartotta a magénak… A kora középkorban, a kosztrománi várkastély mellé építették fel a Szt. Dénesnek szentelt templomot is… Az 1227-es kanonoki vizitáció alkalmával, a templomot János püspök, Margit bizánci császárné fia említette meg. Ugyanekkor megemlítette a kosztromi várkastélyt és a johannitákat is, akik igen jó vendéglátásban és ajándékokban részesítették ott éjszakázása alkalmával. Kosztrománról szó szerint, a következőket állította: A Szávától északnyugatra található Kosztromán várkastélya, égetett téglákból építették fel, körbe vízzel volt övezve. Van egy láncos hídja is. Erős falakkal volt kerítve és volt két lakótornyai is (az egyik lakótorony lehetett, a ford.). A várudvar közepén volt egy mély kút, nagyon jó és hideg vízzel. A várkastély egyszintes volt. Az étkezde és a fegyvertár mellett, még húsz helyisége volt, a fegyvertárban elrendezve voltak a kardok, a kopják és a pajzsok. A püspök induláskor, húsz nyest gereznát kapott ajándékba és 500 tallért a templom jövedelme nevében… A tatárjárás 1241-ben érte a vidéket… A Szt. Dénes templomot alapjáig kifosztották, de fennmaradtak hatalmas falai, mint ahogy a tetőzete is. A kosztrománi várkastély johannita lovagjait, mind leverték… A Szt. Dénes templomot újból, 1250-ben, Olivér szerémi püspök látta el pazar felszereléssel”.

369. J. Ćuk: Požeška plemstvo i požeška županija od doba prvih sačuvanih imena i naziva do polovice 14. vijeka (A pozsegai nemesség és Pozsega vármegye, az első fennmaradt nevek és elnevezések korától, a 14. századig, „Rad” JAZU, 231. könyv, Zágráb, 1925. 56/57. oldal).


(Lelja Dobronić, Posjedi i sjedišta templara, ivanovaca i sepulkralaca u Hrvatskoj. „Rad” JAZU, azaz, Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti, Zagreb, 1984..)


Fordította és összeállította: Szatanek J.


Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció