Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Kölpény - KupinovoSzerbiaVajdaságSzerém vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

„…Kölpényt (Kupinovo), mint: castrum regale Kulpen, említették meg 1388-ban, később a despoták, majd a Hunyadiak tulajdonában volt….”

(�uro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb.).

Engel Pál adatai szerint: a Szerém vármegyéhez tartozó Kölpény (Kupinovo) vára, 1386-1411-ig a király tulajdonában volt, majd a szerb despoták tulajdona lett 1411-1457-ig, majd némi birtokviták után, újra a despoták kezén említődik (kb. 1470-1526.). A várhoz tartozó település, a kölpényi uradalom tartozékaként mezővárosi rangot viselt, majd a török hódoltság alatt (1570 körül) városi ranggal bírt, s mint ilyen, heti, valamint kétszer országos vásártartási jogot kapott. A hódoltság alatt a Kupinik név alatt, a kupinovói nahije székhelye volt. Az adóbesorolása: hane volt.

Bővebbet: Gere László: Várak a Szerémségben

A vár mai állapota:

A vár romjai a bejárásunk idején nagyon jó állapotúnak mutatkoztak. A szakirodalomban (Gere L.) szereplő rajz megfelel a valóságnak, annyi kiegészítéssel, hogy miután a vár területe a tulajdonosa által ki lett tisztítva, így olyan részletek is napvilágot láttak, melyek ezelőtt sohasem.Így sikerült az addig elpusztultnak vélt északnyugati bástya egyik külső ívét is megtalálnunk. Az ív így is mindössze egy kb. 3 méteres falszakaszt jelent, de ez alapján a vár alaprajza már könnyen kiszerkeszthető.Érdekességképpen meg kell említenem annak a kútnak a helyét is, mely az elpusztult északnyugati saroktorony előtti sáncárokban található. Ez a kút, még jelenleg is kb. 18 méter mély, a vize ezért a mocsár alatti vízréteg alá nyúlik, így bármilyen időszakban iható volt. A vár területén máig felismerhetők annak az épületegyüttesnek a nyomai, amit a tulajdonos a 20. szd. húszas éveiben ásott ki, majd visszatemetett. A jelenlegi tulajdonos egyébként Németországban él, s a terület kezelését egy helyi, lakásért ott lakó személy végzi. A vár területe a birtokos és a Szerb állam közt, jelenleg is viták tárgyát képezi.

A várhelyet 2007. március 16-án bejárta: Szabó Tibor, Karczag Ákos és Szatanek József

A vár megközelítése:

Kölpény (Kupinovo) várát 2007. március 16-án jártuk be, mégpedig egy Novi Sad-i székhelyről induló csillagtúra során. Tekintettel arra, hogy a vár és települése meglehetősen távol esik mindenfajta főúttól, így a megközelítése egyénre szabott (a javasolt útvonal: Šimanovci – Deč – Ašanja – Kupinovo). Kupinovo falvát elérve, át kell mennünk a teljes falun, hogy az egykori faluvégi plébániatemplomhoz érjünk, amelyet német adományokból szépen felújítottak. Itt leparkolva, kb. 80 méter után érhetünk a vár romjaihoz. A vár magánterületen fekszik, így a vár előterében lévő, egykor szebb napokat megélt parasztház tulajdonosától kell engedélyt kérnünk, hogy körbejárhassuk a vár területét.

/Szatanek József/

GPS: É 44° 41.870 (44.697826)
K 20° 2.062 (20.034370)

Kupinovo falvát elérve, át kell mennünk a teljes falun, hogy az egykori faluvégi plébániatemplomhoz érjünk, amelyet német adományokból szépen felújítottak. Itt leparkolva, kb. 80 méter után érhetünk a vár romjaihoz. A vár magánterületen fekszik, így a vár előterében lévő, egykor szebb napokat megélt parasztház tulajdonosától kell engedélyt kérnünk, hogy körbejárhassuk a vár területét.

Várak Kastélyok Templomok évkönyv