Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

KraljevicaHorvátországHorvát-SzlavónországModrus-Fiume vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép

„,,,Kraljevica kastélyai igazából nem tartoznak e középkori várakról szóló áttekintésünkhöz, de nagyon szép példái az akkori korok építészetének. A templom mellett lévő Stari gradnak (Öreg vár - Zrínyi palota) két udvara van, melyeket árkádok öveznek, közülük az alsónak félköríves zárófejezetei vannak, a felsőnek lapított ívei. Az első udvar körül – a benne lévő ciszternán a Zrínyiek címere és egy C. P. A. Z. 1651. felirat van – a szobák helyiségei sorjáznak, az egyik oldalon a templomnak támaszkodva. A második udvar még nagyobb, az itteni árkádok felső részét elfalazták.

Novi grad (Új vár - Frangepán kastély) egy igazi reneszánsz építmény, amit egy tengerre néző hegyfokon, négyzetes alakúra építettek fel és, amelynek minden sarkát, egy-egy kör alakú toronnyal erődítették. A középen lévő várudvaron árkádok vannak, melyek oszlopainak az alsó része négyzetes, míg a felső része hengeres. A jelentős átépítések ellenére – a jezsuiták az itteni tartózkodásuk alatt, egy egész szintet húztak rá – még ma is fennmaradtak a vár gazdag díszítésének nyomai, a reneszánsz szobrok a kapu fölött, a gazdagon díszített padok és oszlopok, annak ellenére, hogy 1670-ben, ezt a várat is könyörtelenül kifosztották.

A Srščic fokon egy kicsiny Frangepán erődítés maradványai láthatók, amit Sabljar őrnagy, szabálytalan négyszög alakúnak rajzolt le, amihez a tornyot és egy kaputornyot építettek, melyek elé egy falat emeltek. A fortezza délkeleti oldala igazából nem volt más, mint egy fal, számtalan lőréssel, ami mögött egy kisebb épület emelkedett.…”

A várkastély mai állapota:

A kastély bejárása 2008 júniusában történt. A már messziről jól látható épületnek csak a tömege és négy, hengeres saroktornya emlékeztet egy várra, amúgy inkább egy reneszánsz, zárt udvaros kastélynak tekinthető. Az elmúlt századok során, ha voltak is az erődítési elemei mára teljesen eltűntek, így azokról egy alaposabb falkutatás nélkül, elmondani semmit sem lehet. Az egykori külső várból csak egy erősen átalakított, lőréses falszakasz maradt fenn.

Itt kell megjegyezni, hogy a településen, a plébániatemplomnak támaszkodva, található egy másik kastély is, amit a helyiek Stari grad-nak, (Öregvár), vagy Zrínyi kastélynak neveznek. Ez a két, zártudvaros épület együttes is teljesen elvesztette védelmi részleteit, s jelenleg inkább egy bazárnak tekinthető. Az építése kori kinézetére, egyedül a belső udvar utal, az árkádsoraival és a középen látható címeres ciszternával. Az épület-együttes korai funkcióvesztésére mutat az a tény is, hogy a kastély külső udvarát, ma kispiacnak nevezik.

/Szatanek József/

Forrás:

Đuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb.

Branko Nadilo: Hreljin erődített városának romjai, és Kraljevica várkastélyai

GPS: É 45° 16.549 (45.275810)
K 14° 33.875 (14.564587)

Kraljevica (Portoré) települését legkönnyebben a Rijeka - Senj közti partmenti főútról érhetjük el. A Rijeka felől jövők már messziről láthatják a várkastély négysaroktornyos szürke tömbjét, így a megtalálása nem jelenthet problémát. A főútról az alábbi térképen jelzett benzinkútnál jobbra fordulunk, majd egyenesen a kastélyig haladunk. A kastély előtti parkolóban leparkolva az épület már körbejárható, sőt az udvara is megtekinthető.

Várak.hu mobil applikáció