Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

MogorićHorvátországHorvát-SzlavónországLika-Korbava vármegye - Mogorics vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

Mogorić (Mogorović), gradina Popovića – Mogorics/Mogorovics vár

Vármegye: Lika-Korbava vármegye, Goszpicsi járás (1914.)

Ország: Horvátország 

Régió: Horvát-Szlavónország 

Helységnév 1: Mogorić (Mogorović),

Várnév 1: gradina Popovića

Várnév 2: Mogorić/Mogorović

Várnév 3: Janiach/Janjać/Janjács

A vár története:

Mogorovicsban (Mogorović)

a középkori vár tornya maradt fenn és némi falnyomok. A megjelenési formája alapján, a Mogorovics nemzetségé lehetett, ahogy a vidék is, amit mint „terrae Mogorovich” említettek meg 1248-1260-ig, mely határos volt „terra Tethacsics-al”.

Forrás: Gj. Szabo 1920.

Sredovječni gradovi… (Zagreb, 206-207. oldal)

--- / ----

7.8 Mogorovics (Mogorics) – Mogorović (Mogorić), Gradina

Ennek a várnak a neve is a falu nevében maradt fenn, melynek mai alakja Mogorics. A vár, a helyiek által Popovića gradina-nak nevezett helyen állt, a Kovačica és a Jadova patakok összefolyásában. A várat Mercator térképén kívül, ahol, mint Mogorouic/Mogorovics jelenik meg, s ami egy helyi nemzetség neve is volt, egy 1577-es felsorolásban is megemlítik, mely a törökök által a térségben elfoglalt várakat sorolja fel. Ebben az okiratban a vár neve a rövidebb – Mogorics alakban jelenik meg. Ezt a névalakot a törökök megjelenése előtt, néhány Mogorovics nemzetségbeli család használta, patrónusi névként. A vár egy településhalmaznak volt a székhelye, amely alá, még a ribniki vár körül elhelyezkedő, Mogorovics falvak is egy egységet képeztek (Ribnik váráról majd a megye keleti határának tárgyalásakor lesz még szó). Ebből az adatból, az a mellékkörülmény is kiderül, hogy Zeba vára, a Mogorovicsok birtokán kívülre esik annak ellenére is, hogy Zeba a nemzetség székhelyének a közelében volt. A terep 2000 júniusi bejárásakor megállapításra került, hogy a vár valóban a Popovića gradina-nak nevezett helyen volt, s hogy jelentősebb maradványai nem maradtak, ami nem is csoda, hisz a vár szinte a mai település közepén, a főúttól nem messze volt, így kitűnő építőanyag forrásul szolgálhatott a helyi lakosság számára. Az egykor oly hatalmas nemzettség székhelyét képező néhai várra, csak a helyenként előbukkanó habarcsnyomok és egy nagyobb kőtömbökből épített, ám a sűrű vegetációtól alig látható kőfalmaradvány emlékeztet.

Forrás

: Krešimir Matijević: Naseljenje Like

http://www.scribd.com/doc/29402401/Naseljenje-Like-Tekst

--- / ---

A vár mai állapota:

A vár területét 2011. 04. 04-én, Keserű László és Szabó Tibor társaságában kerestük fel. A Popovicsi tanya egyik rétjén álló Gradina nevű sziklatömbön várnak nyomát nem találtunk, noha a forrásaink erre a helyre lokalizálták, s még egy Zorislav Horvat által készített alaprajz is rendelkezésünkre állt. Ha volt itt vár, akkor egy igen korai, egy toronyból és szűk, fallal övezett udvarból állhatott, hasonlóan a többi, likai típusú várhoz. 

A Popovicsi gradinától kb. 2 kilométerrel nyugatabbra is van egy Gradina nevű topográfiai pont, a Basarići tanya fölött. A bejárás erre a helyre nem terjedt ki, miután a magaslat egy természetes szikladombnak látszódott, ami az alakja okán kaphatta a gradina (kb. várhely/várrom) nevet. A két gradina Lipszky 1810-es térképén is megjelenik, ám az egyiket, kb. a Popovići tanya mellettit, Janiach nevű romjellel jelzi, míg a Mogorich elnevezésű romjel, inkább a Basarić tanya melletti gradina lehet. A kérdés eldöntéséhez egy kutatóásatásra lenne szükség. 

A vár 1691-es, Glavinics Sebestyén zengg-modrusi püspök által felvett vizitáció szerint, az erdők között elhelyezkedő Mogorić vára már rom és teljesen elhagyatott (

His pratergressis in conspectum veniunt arces Mogorić, Skelbar, Vranić, Cumić (Komić), inter silvas et deserta a nullo incoluntur….). 

 /Szatanek József/

GPS: É 44° 30.172 (44.502872)
K 15° 33.225 (15.553750)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv