Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Lički RibnikHorvátországHorvát-SzlavónországLika-Korbava vármegye - Ribnik

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

„…Medak-tól valamivel északabbra találhatók a likai Ribnik várának romjai, amit a Lika folyó félszigetére építettek. Glavinić így ír róla: „arx et turris destructa ingressus as portam versus ecclesian veterem… Turris alta et integra adhuc perstitit” (kb. - a már romos vár és tornyának bejárata a régi templommal szemben van… A magas torony pedig épen áll). Hollsteinnek a bécsi hadilevéltárban őrzött alaprajza alapján, a vár négyszögletes volt egy öregtoronnyal az egyik sarkán. A Lika kanyarulatát egy árokkal összekötötték, majd az átvágást falakkal erősítették. Az árkon át egy híd vezetett a falban tört várkapuig…”

Dénes József adatai szerint:

Ribnik (Lički Ribnik, Hr) Rom Gospić mellett DK-re. Castrum. A Frangepánoké volt. Osztozkodásukkor, 1449-ben Györgynek, a cetini ág ősének jutott. Később brinjei Frangepán Angelóé (1496).

1530-ban még Karlovics János tartja a törökökkel szemben. Hamarosan török kézre került, 17. századi leírását közölték. A visszafoglalás után 1691-ben romként említik, ebből az időből ismerjük alaprajzát is, Hollenstein mérnök készítette. Engel 1996. 400., Margalits I. 129, II. 286, 722, 719., Szabo 1920. 207.

A vár mai állapota:

A vár bejárása 2009. 06. 09-én történt Keserű László és Szabó Tibor társaságában. A vár négyszögletes, bokrokkal sűrűn benőtt maradványai a Lika folyó kanyarulatában elhelyezkedő, félszigetszerű földnyelv közepén találhatók. A felszínen falmaradványok nem láthatók, de nyoma sincs a folyót összekötő ároknak, s az árkot védő falnak sem. Az árkot az intenzív földművelés miatt, a terület hasznosítása érdekében, teljesen feltöltötték. A helyiekkel történt beszélgetés alapján sikerült beazonosítani a forrásokban említett, várkapuval szembeni templom helyét is, amit crkvina-nak, vagy crkvište-nek neveznek. A templomhely is csak egy 50-80 centiméteres tereplépcsőként maradt fenn.

/Szatanek József/

Forrás:

Gj. Szabo: Sredovječni gradovi… (Zagreb, 1920. 207. oldal.)

GPS: É 44° 29.147 (44.485783)
K 15° 27.760 (15.462660)

Lički Ribnik várát a Goszpicsból (Gospić) Gracsacba (Gračac) vivő útról érhetjük el a legkönnyebben. Goszpicsot elhagyva a főúton haladunk kb. 10 kilométert, majd a helységnévtáblánál jobbra fordulunk. A faluba beérve addig megyünk, amíg el nem érjük a Likán átvezető hidat, melyen átmenve rögtön le is parkolunk. A várat a Lika folyó, félszigetszerű kanyarulatának a közepén, egy négyszögletes sáncmaradványként találhatjuk meg.

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
18NovMurányalja - Murány
17NovUgod - Vár
14NovSzilaspogony - Kis-kő
13NovKrasznahorka - Vár
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
Ajánlott látnivalók
templom
Veresmarttemplom
Keresési előzmények
Lički Ribnik - Ribnik