Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BudapestMagyarországPest megyePest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye - Pest városfala

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Mellékletek
  • Térkép

Pest első középkori városfalát az Árpád-korban, legkésőbb a XIII. század első felében építették.

1241 : a tatárjárás idején leégett és nem is építették újjá erődítményszerűen. Ezért a XV. sz. első felében keletkezett források határozottan falak nélküli városként említik Pestet.

1493 : a városfal legkorábbi okleveles említése, amikor úgy írnak róla, mint nem sokkal korábban épült falról.

A munkálatok zöme a XV. sz. második felében, 1443-1479 között, Mátyás király uralkodása alatt történt.

1512-ben oklevél említi a Hatvani, 1516-ban és 1522.ben a Bécsi, később a Váci kaput.

1536-ban Oláh Miklós említi történeti munkájában a városfalakat.

1526: Buda török általi elfoglalásával egyidőben Pesten is harcok dúltak. A lakosság elmenekült.

A török elvonulása után a falakat kijavították.

1540-ben Ferdinánd király sereget küld Buda ellen, de a csak Pestet tudták elfoglalni.

1541 tavaszán Fráter György megkísérelte Pest visszafoglalását, de amikor Ferdinánd seregei Roggendorf vezetésével Buda alá érkeztek, az ostromot abbahagyták.

1541 augusztusában Pestet elfoglalták a törökök.

1542 őszén az egyesült magyar-német seregek megkísérelték Buda visszafoglalását. Az ostromló hadak Pest falai körül helyezkedtek el és a várost ostrom alá vették. A törökök az ostromot sikerrel visszaverték.

1542 után a törökök a sérült falakat kijavították, de lényeges változtatást jelentő munkákba nem fogtak.

1602 és 1604 között a törökök Budáról gyakran ágyúzták az akkor német kézen levő várost. 1604 szeptemberében Pest újra török kézre került. A XVII. sz. folyamán a törökök a városfalakat kijavították.

1684-ben és 1686-ban a törökök a várost kiürítették és felgyújtották.

A Rákóczi szabadságharc idején került sor a városfal utolsó teljes felújítására.

Az 1780-as években kezdték meg a falak lebontását.

1808-ban bontották le az utolsó még álló kaput, a Hatvani kaput.

A 2.2 km hosszú fal jelentős része a ma álló házak udvarán még látható.


Forrás:

Irásné Melis Katalin: Pest a török hódoltság idején

Irásné Melis Katalin: A pesti későközépkori városfal kutatása (Archeológiai Értesítő, 1987-88) HB 1.317 

GPS: É 47° 29.590 (47.493168)
K 19° 3.610 (19.060167)

INFORMÁCIÓK: ma is látható részek az alábbi házakban találhatóak: Bástya u 1-3-5, Bástya u. 9-11,Királyi Pál u. 13/b, Vámház körút 16, Magyar u. 46-48-50, Magyar u. 28, Múzeum krt. 21, Magyar u. 12-14, Ferenczy István u. 28, Magyar u.6, Múzeum krt. 3-5,Múzeum krt. 23-29, Múzeum krt.31-33, Semmelweis u 13, Károly krt. 6, a Fõvárosi Önkormányzat udvara, autóparkolója.

Várak.hu mobil applikáció