Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

GračacHorvátországHorvát-SzlavónországLika-Korbava történelmi vármegye - Gradina

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

„…Gracsác (Gračac) várának nyomai ma a katolikus templomtól nem messze, a Gradina-nak nevezett topográfiai ponton láthatók. Egykor itt volt az Otucs vármegye (Otučka županija) székhelye. A várat 1302-től, 1509-ig említik, amikor is Karlovics Iván birtokában volt. Természetesen itt is volt egy prerómai település és egy hallstattkori nekropoliszt is felfedeztek. A bécsi hadilevéltárban őrzik Gracsac várának 1699-es alaprajzát: A szabálytalan alaprajzú, kaputornyos vár az Otucsa patak fölött állt…”

Dr. Dénes József adatai szerint:

Gracsác - Gračac, Hr 1509-ben Korbáviai János vára (Gradec) Odorje megyében. Az 1691-ben Glavinics Sebestyén zengg-modrusi püspök által felvett vizitáció szerint jó karban lévő vár volt, őrség volt benne a törökök ellen.

források: Margalits I. 129, II. 221, 715, 716., OMM XXI. 363., Pesty 1880. II. 411, 416., Szabo 1920. 210.

„6. Hotucs megye – župa Hotuča A középkori Hotucs megyéről a török hódítás miatt, szintén nagyon kevés adatunk van, s ami van, az is teljesen sematikus leírás. A megye központi területe, a Hotuče (ma Otuča) patak völgyére terjedt ki. A patak neve máig emlékeztet az egykori, középkori megyére, mely a patak völgyén kívül, még a környező síkságokre is kiterjedt. A megyét északról a Kremen és a Razboja hegyek magaslatai, míg délről a Velebitek határolták. A megyéhez tartozott még a Hotušnice (ma Ričice) patak felső szakasza is. Ez a patak is a középkori megyéhez hasonló nevet viselt. A megye határvidékét képezték a Szerb, Lapac, Odorja és Korbava megyék irányába eső síkságok.

A középkori okiratokban a megye neve jó néhány alakban tűnik fel: HOTUCHA, COTUCHIA, vagy HOTHWSA..

6.1. Hotucs (Gracsac-Gradina) vára – Hotuča (Gradac) A megye közigazgatási székhelyéül szolgáló vár, a Hotucsa patak alsó folyása mellett, a patakot elnyelő víznyelő közelében fejlődött ki. A várat a jellegzetességei alapján egy megelőző, talán őskori vár alapjain építették fel [12]. Valószínűleg, ebben a várban (in Hocucha) adta ki I. Mladen bosnyák bán azt az 1302-es oklevelét, melyben a szplitieknek engedélyt ad arra, hogy szabadon kereskedhessenek az uralma alatt álló teljes területen. A várat 1465-ben is megemlítik, mint „in Cotuchia in Gradac”, amikor is Karlovics Károly gróf székhelye volt. Gradac név alatt említődik meg 1509-ben azon várak között is, melyek gróf Karlovics Iván horvát bán birtokát képezték.

A vár romjai ma már nem léteznek, miután a gracsaci vidékért folytatott partizánharcok (NOB) emlékére egy emlékművet állítottak a helyére.

A vár helyét ma Gracsac (Gračac) központjában, a katolikus templom fölött, Gradina-nak nevezett helyen láthatjuk.

A török közigazgatást Gradac vidékén a 16. szd. folyamán említik meg, amikor is egy török nahije székhelyeként, jó néhány, környékbeli martalóc vajdaságot fogott össze (Zvonigrad, Szerb és Bruvnó).

[12] Pavičić Stjepan: Zbornik za narodni život i običaje, str. 77

A vár mai állapota:

A vár bejárása 2010. 04. 18-án, Keserű László és Szabó Tibor társaságában történt. Miután a vár területén a 20. szd. 40-es éveinek végén egy hősi emlékművet alakítottak ki, a romokat az emlékmű alapozásakor elpusztították, így a várra csak a várdomb körvonala utal.

/Szatanek József/

Forrás:

Đuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb. (210. o.)

Krešimir Matijević: Naseljenje Like

GPS: É 44° 18.087 (44.301449)
K 15° 50.913 (15.848547)

Gracsác vára, a település központjában található park észak-nyugati sarkával szemben található A hegynek felfelé vezető úton közelíthető meg a legkönnyebben. Az utcán addig megyünk, míg parkolásra alkalmas helyet nem találunk, majd gyalog mehetünk tovább, a régi felvezető út nyomvonalán. Tekintve, hogy a vár helyén létesített partizán emlékmű már messziről is jól látható, így a felkeresése nem jelenthet problémát.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció