Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Futak - FutogSzerbiaVajdaságBács-Bodrog vármegye - Táborhely

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Vármegye: Bács-Bodrog 

Ország: Szerbia

Régió: Délvidék 

Helységnév 1: Futak (Ófutak és Újfutak gyesülése) 

Helységnév 2: Futog 

Futak, az erődített katonai tábor és raktárbázis történeti adatai 

(Pecze Rózsa gyűjtése) 

1439.-Habsburg Albert katonával állomásozik itt Szendrő eleste előtt.

1456.-A magyar főurak Futakon ünneplik a nándorfehérvári győzelmet.

1456 októbere: országgyűlés színhelye, V. László vezetésével. A törökök elleni hadjáratokkal 

kapcsolatos döntéseket hoznak.

1462. Futak közelében a Rozgonyi-fívérek vereséget mérnek Ali bég csapatára.

1463. Mátyás király gyakran tartózkodik itt, főleg május-júniusban.

1463. augusztusa- Mátyás király katonai tábort létesít Futakon, innen indul Boszniába és foglalja

el Jajcét.

1465. Mátyás király jelentős létszámú katonasággal itt állomásozik és a törökök ellen készül.

1504. Futak Török Bálinté lesz.

1514. A keresztesek kifosztják Török Bálint itteni castellumát.

1521. Török Bálint Nándorfehérvár török ostroma idején katonasággal és három, élelmiszerrel és lőszerrel megrakott hajóval állomásozik Futakon. Ez a segítség azonban nem jut el Nándorfehérvárba. 

A király ezt lázadásnak minősíti és Báthory Istvánnak adományozza Futakot (és Cserögöt).

1523. Török Bálint visszakapja Futakot.

1660-as években Evlija Cselebi rossz állapotban levő nagy, négyszög alakú földvárként (ribat) említi, amit a törökök a magyaroktól foglaltak el.

1687: a török kiszorítása Futakról. Ezután többször használja táborhelyül Futakot a szövetséges sereg.

1694: Pétervárad török ostroma idején itt táboroznak a szövetséges csapatok.

1697: a zentai csata előtt Savoyai Jenő 47 000 katonával a Mosztonga bal partján Futakra jön. 

1716-os péterváradi csata idején Savoyai Jenő Futakon táborozik.

1716 őszétől 150 000 császári katona sátrakban telel át Futakon, és készül a belgrádi csatára.

1717: Belgrád ostroma idején a császári sereg egyik tábora.

1736: A VI. Károly parancsára az Itáliából kivonuló seregek Futaknál és Koviljnál táboroznak 

(600 munkás kirendelése széna kaszálására)

1770: hadgyakorlatot tartottak Futak körzetében.

1788-ban 240 000 katona állomásozik itt az osztrák-török háború idején. II. Katalin és

II. József megbeszéléseket folytat Futakon. 1789-ben Hadik András tábornok itt a főparancsnok. 

A háború idején istállókat és kórházat építenek. 

1788-1791-es osztrák-török háborúk idején is tábor és ellátóbázis van Futakon.

1819-ben katonai élelmiszerraktár.

1914-ben ismét katonai tábor van Futakon. 

GPS: É 45° 13.712 (45.228539)
K 19° 48.084 (19.801399)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv