Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szentmária - Liptovská MaraSzlovákiaFelvidékLiptó vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Liptószentmária községet (Liptovská Mara) ma már hiába keressük a térképeken. A falut elnyelte az 1970-es években létrehozott víztározó, mely a környék több más települését, és ezzel együtt néhány értékes építészeti műemléket is maga alá temetett. Liptószentmária nevezetes, erődfallal kerített középkori temploma ugyan nem került víz alá, de a megnövekedett talajvíz szintje miatt statikailag veszélyessé vált, így le kellett bontani. Csupán tornyát hagyták épen és alapfalait hagyták meg, a templomot övező erődfalat teljesen elbontották. Ily állapotában találhatjuk most, a víztározó szélén. Könyöki József és Myskovszky Viktor írt először a templomról, majd őket követően még számos leírás született róla. Az értékes műemlék maradványainak mai látványa csekély vigaszt nyújt annak, akinek tudomása van arról, hogyan nézett ki ez a középkori templom még nem is olyan régen… Könyöki József volt a templom első leírója. Tőle idézünk most: „A szentély góth izlésű. A hajó négyszögalakú; menyezete fából készült, a szentély evangelium oldalán van egy kőből faragott gyönyörű szentségház. Ez háromszögűleg nyúlik ki a falból és szép gyámkő által támasztatik. …Feltűntek még itt a falra függesztett hajdani szárnyas oltárok gyönyörű képei. A főoltár nagyszerű lehetett… Igen csinos kőfaragványokkal ellátott florenczi ízlésű imapadokat is találtam! E padokról azt jegyezte meg az ottani lelkész, hogy ezeket egy 17. századbeli földes úr készítteté, és hogy rajtuk hat olasz szobrász két évig dolgozott.” Miskovszky a templom első megpillantásakor ezt írta róla: „A Vág jobb partján, a Szent Miklóstól Rózsahegyre vezető vasút mellett egy meglehetős magasságú hegyoldal egyik kiugró déli nyújtványán áll a szent-máriai régi templom, mely magas fekvésénél fogva alacsony zömök tornyával már messziről látható. Ezen templom kedvező fekvésén kívül még lőréses magas fallal van erősítve, két kapuzata most is elzárható, s ellenséges megtámadás esetében sikerrel védhette magát az ide szorult népség.” A templomban a 20. század elején Divald Kornél is járt. Mint leírja, a templom egyhajós, lapos mennyezetű épület.

Szentélye háromoldalú apszissal záródik, s két 15. századi csillagboltozatos szakasza van. A hajó déli oldalához későbbi mellékhajó csatlakozik, magas lábazatú, nyolcszögletes pillérekkel, melyek fejezetei renaissance stílűek, a 17. századból. Két ilyen pillér három, szamárhát alakú árkádívet tart. Az ablakok átalakítva, a szentély külsején támasztópillérek. A déli hajóhoz torony csatlakozik.

Zolnay László elsősorban a templom építéstörténetét kutatva hagyott ránk becses információkat: A templomot a 13. század második felében építették. Ekkori a templom legrégibb része, a sekrestye. Presbitériumát a 15. századra, a hajót 1520-ra, tornyát 1636-ra datálják. Az egyház már 1332-27-ben a liptói főesperesség központja volt, papja ekkor 10 márka beneficiumban részesült. Ebben a liptószentmáriai egyházban alakult meg a 14. században a liptai plébánosok fraternitása. Ez a papi „céh” nem csupán érdekszövetség volt, de művelődési góc is. A liptai plébánosok konfraternitása volt az első testület, amely 1583. okt. 18-án először fogadta el a Gergely pápa-féle megreformált naptárt.

Forrás:

Könyöki József: Visszapillantás a Nyitra-, Turócz- és Liptó megyékben tett régészeti kirándulásra. Archeologiai 

Közlemények. VIII. kötet. II. füzet. (1870-1871). 93.

Myskovszky Viktor: Liptómegye középkori építészeti műemlékei. Archeologiai Közlemények. (1877.) XI. köt. / II. 

füzet. 40-43.

Plank Ibolya: A „szentek fuvarosa”. Divald Kornél Felső-Magyarországi topográfiája és fényképei 1900-1919. Bp. 

1999. 178-179.

Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. Ars Hungarica. 1975. 1. sz. 30-31. 

/Karczag Ákos/ 

GPS: É 49° 6.262 (49.104359)
K 19° 29.300 (19.488329)

A víztározó építése miatt megszünt

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció