Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szentmária - Liptovská MaraSzlovákiaFelvidékLiptó történelmi vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Liptószentmária községet (Liptovská Mara) ma már hiába keressük a térképeken. A falut elnyelte az 1970-es években létrehozott víztározó, mely a környék több más települését, és ezzel együtt néhány értékes építészeti műemléket is maga alá temetett. Liptószentmária nevezetes, erődfallal kerített középkori temploma ugyan nem került víz alá, de a megnövekedett talajvíz szintje miatt statikailag veszélyessé vált, így le kellett bontani. Csupán tornyát hagyták épen és alapfalait hagyták meg, a templomot övező erődfalat teljesen elbontották. Ily állapotában találhatjuk most, a víztározó szélén. Könyöki József és Myskovszky Viktor írt először a templomról, majd őket követően még számos leírás született róla. Az értékes műemlék maradványainak mai látványa csekély vigaszt nyújt annak, akinek tudomása van arról, hogyan nézett ki ez a középkori templom még nem is olyan régen… Könyöki József volt a templom első leírója. Tőle idézünk most: „A szentély góth izlésű. A hajó négyszögalakú; menyezete fából készült, a szentély evangelium oldalán van egy kőből faragott gyönyörű szentségház. Ez háromszögűleg nyúlik ki a falból és szép gyámkő által támasztatik. …Feltűntek még itt a falra függesztett hajdani szárnyas oltárok gyönyörű képei. A főoltár nagyszerű lehetett… Igen csinos kőfaragványokkal ellátott florenczi ízlésű imapadokat is találtam! E padokról azt jegyezte meg az ottani lelkész, hogy ezeket egy 17. századbeli földes úr készítteté, és hogy rajtuk hat olasz szobrász két évig dolgozott.” Miskovszky a templom első megpillantásakor ezt írta róla: „A Vág jobb partján, a Szent Miklóstól Rózsahegyre vezető vasút mellett egy meglehetős magasságú hegyoldal egyik kiugró déli nyújtványán áll a szent-máriai régi templom, mely magas fekvésénél fogva alacsony zömök tornyával már messziről látható. Ezen templom kedvező fekvésén kívül még lőréses magas fallal van erősítve, két kapuzata most is elzárható, s ellenséges megtámadás esetében sikerrel védhette magát az ide szorult népség.” A templomban a 20. század elején Divald Kornél is járt. Mint leírja, a templom egyhajós, lapos mennyezetű épület.

Szentélye háromoldalú apszissal záródik, s két 15. századi csillagboltozatos szakasza van. A hajó déli oldalához későbbi mellékhajó csatlakozik, magas lábazatú, nyolcszögletes pillérekkel, melyek fejezetei renaissance stílűek, a 17. századból. Két ilyen pillér három, szamárhát alakú árkádívet tart. Az ablakok átalakítva, a szentély külsején támasztópillérek. A déli hajóhoz torony csatlakozik.

Zolnay László elsősorban a templom építéstörténetét kutatva hagyott ránk becses információkat: A templomot a 13. század második felében építették. Ekkori a templom legrégibb része, a sekrestye. Presbitériumát a 15. századra, a hajót 1520-ra, tornyát 1636-ra datálják. Az egyház már 1332-27-ben a liptói főesperesség központja volt, papja ekkor 10 márka beneficiumban részesült. Ebben a liptószentmáriai egyházban alakult meg a 14. században a liptai plébánosok fraternitása. Ez a papi „céh” nem csupán érdekszövetség volt, de művelődési góc is. A liptai plébánosok konfraternitása volt az első testület, amely 1583. okt. 18-án először fogadta el a Gergely pápa-féle megreformált naptárt.

Forrás:

Könyöki József: Visszapillantás a Nyitra-, Turócz- és Liptó megyékben tett régészeti kirándulásra. Archeologiai 

Közlemények. VIII. kötet. II. füzet. (1870-1871). 93.

Myskovszky Viktor: Liptómegye középkori építészeti műemlékei. Archeologiai Közlemények. (1877.) XI. köt. / II. 

füzet. 40-43.

Plank Ibolya: A „szentek fuvarosa”. Divald Kornél Felső-Magyarországi topográfiája és fényképei 1900-1919. Bp. 

1999. 178-179.

Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. Ars Hungarica. 1975. 1. sz. 30-31. 

/Karczag Ákos/ 

GPS: É 49° 6.262 (49.104359)
K 19° 29.300 (19.488329)

A víztározó építése miatt megszünt

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció
Ajánlott látnivalók
Szent Margit templom
KismácsédSzent Margit templom
László-vár, Szentlászlóvár
LászlóváraLászló-vár, Szentlászlóvár
Keresési előzmények
Szentmária - templom