Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Garamszőlős - RybníkSzlovákiaFelvidékBars vármegye - Kriván

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Garamszőlőstől (Rybník) É-ra, a Garam bal (keleti) partján, a 316 m magas Kriván (Krivín) hegyen régi vár nyomai találhatók. Felkeresésére Garamszőlős központjából, a kék jelzésen É felé kell indulnunk. Jobbkéz felől elhaladunk a kőbánya mellett, majd a Garam mentén gyalogolunk. A jelzés felvezet a Kriván csúcsára (idáig az út 4 km, kb. 1 óra). A DNy-ÉK irányban elnyúló sziklás hegyen már az őskorban erődítményt emeltek. Az itt talált leletek alapján, melyek a podolai kultúrához tartoznak, ez a korai vár a hallstatti időkhöz köthető. Még ma is megfigyelhető a meglehetősen bonyolult sáncrendszer, mely szinte az egész hegyet magába foglalta, teljes területe 9,4 ha. A természetes terepalakulatokat kihasználva az egyes sáncszelvényekkel öt belső részre osztották fel a várat. A legépebben a hegygerinc K-DK-i oldalát védő, többszörös sánc maradt meg. Ennek belső sánca ÉNy-i irányban elkanyarodva felnyúlik egészen a hegy legmagasabb pontjáig, ahol a hegyoldal letöréséhez csatlakozik.

Az Árpádok korában ismét várat emeltek a hegyen, ez azonban csak a hegycsúcs kis platójára korlátozódott. Az őskori sánc É-i, felnyúló végét beépítették a középkori várba. Az erősséget az ÉK-i oldalán igen erős sánc kerítette, mely belső felén még ma is 2-3 m, külső oldalán pedig 6-8 m magasan látható. A vár D-i végét mesterségesen lenyesett hegyoldal védelmezte, Ny-i irányból pedig megmászhatatlanul meredek sziklafal határolta. Belső területét a vár kövei borítják, helységekre utaló mélyedések, gödrök láthatók a felszínen. A várat oklevelek nem említik. Építését szlovák kutatók a IX. sz. második fele és a X. sz. első fele közé helyezik. Magyarországi analógiák sokasága bizonyítja azonban, hogy keletkezése és fennállása, jellege és az itt található cseréptöredékek alapján a XI-XII. századra tehető. A tatárjárás körüli éveket nagy valószínűséggel már nem érte meg, maradványait benőtte az erdő.

Forrás:

4. Castrum Bene – Konferenz. 10-13. Oktober 1994. Visegrád. Frühmittelalterliche Burgen Mitteleuropas bis zum Ende 

des 12. Jahrhunderts. Exkursion. (Slowakische Republik). 

Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Bars vármegye. Bp. 1903. 36.

/Karczag Ákos/ 

GPS: É 48° 19.554 (48.325893)
K 18° 33.427 (18.557114)

INFORMÁCIÓK: Garamszőlőstől (Rybník) É-ra, a Garam bal (keleti) partján, a 316 m magas Kriván (Krivín) hegyen régi vár nyomai találhatók. Felkeresésére Garamszőlős központjából, a kék jelzésen É felé kell indulnunk. Jobbkéz felől elhaladunk a kőbánya mellett, majd a Garam mentén gyalogolunk. A jelzés felvezet a Kriván csúcsára (idáig az út 4 km, kb. 1 óra).

Várak.hu mobil applikáció