Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Újbánya - Nová BaňaSzlovákiaFelvidékBars vármegye - Zámcisko

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

Az Újbánya (Nová Baňa) határában található Zámčisko hegyen régi vár nyomait kereshetjük fel. Korábban őskori eredetűnek gondolták ezt az eredetileg szláv települést. Elsőként Filakovics János mérte fel és írta le a 19. század második felében, munkáját a Műemlékek Országos Bizottságához továbbította (ez ma is fellelhető az Országos Örökségvédelmi Hivatalban). A 20. század elején Soós Elemér is feljegyzett róla néhány sort hatalmas mennyiségű, magyar várakat feldolgozó kéziratos munkájában. Legutóbb Mikuláš Kliský régész foglalkozott behatóan az erődítménnyel, cikkére Dr. Nováki Gyula régész hívta fel figyelmünket.

A várban az 1970-es évek közepén kutató régészek túlnyomó részben 10-13. századi cserépedények töredékeit találták meg. Ez az erődítmény tehát az Árpádok idejéhez köthető. Egy helyen átvágták a sáncot. Ennek belső magassága 150 cm volt, a kőkoszorú legnagyobb szélessége 100 cm. A sáncban talált famaradványok faszerkezetre vallanak, a helyszínen látottak és a rajzok viszont kősáncra utalnak. A régészek sajnos sáncmetszet-rajzot nem készítettek ill. nem közöltek, így a sáncszerkezet felépítése bizonytalan.

A nagykiterjedésű, kb. 500 x 400-as területet elfoglaló, sáncokkal és mesterséges árokkal körülvett vár egy É–D-i irányú, kb. 400 m hosszú sziklatömb köré épült. A sáncok az ÉK-i oldalon hiányoznak. A legépebben a Ny-i oldalon maradtak meg, itt a külső oldalon helyenként a 4-5 m magasságot is elérik. Az egyik nyitott ásatási szelvényben a DNy-i oldalon a sánc ill. a külső fal oldalához belülről támaszkodó 5 x 5 m-es helyiség szárazon rakott kőfalai láthatók, ennek kora és funkciója bizonytalan. A vár bejárata valószínűleg a D-i oldalon volt, ahol a sánc és a külső fal megszakad.

Forrás:

Mikuláš Kliský: Výšinné slovanské hradisko na zámcišku pri Novej Bani. Slovenská Archeológia. 1976. (XXIV-2). 

453-461.

Soós Elemér: Magyar várak. (1921) OSZK. Fol. Hung. 3105. Bars vármegye. 4. köt. 258.

Dr. Nováki Gyula szíves szóbeli közlése.

/Karczag Ákos/ 

GPS: É 48° 25.558 (48.425961)
K 18° 33.382 (18.556360)

Az Újbányához (Nová Baňa) tartozó Óhutától (Stará Huta) nyugatra található a Zámčisko. A nagy kiterjedésű várhoz jelzett turistaút vezet Óhutából.

Várak.hu mobil applikáció