Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Alsósajó - Nížná SlanáSzlovákiaFelvidékGömör-Kishont vármegye - Sajóvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Alsósajó község nyugati végében, részben házaktól körülfogva magasodik a Murányka (Muránčok) 370 m magas kopár dombja. Itt állt a középkorban Sajó-vár, vagy későbbi nevén, Kismurány vára.

Alsósajó település a XIV. század közepe táján keletkezett. Az Ákos nemzetség által telepített sajóvölgyi bányászfalvak sorába tartozik. 1427-ben a Csetneki család uralta.

A vár eredetéről több elképzelés is született. Ismeretes olyan feltételezés, mely szerint a Bebekek építették, más nézet szerint a husziták emelték, miután 1449-ben elfoglalták a falut. A csehektől 1459-ben foglalták el Mátyás király vezérei (Bonfini). Az ostrom során bizonyára rommá lett, többé nem említik. Az alatta fekvő település német lakossága a középkor vége felé megfogyott, elszlávosodott. A vár romjait a környék építkezéseihez hordták el.

1873-ban még látható volt mély kútja és néhány csekély faldüledéke.

A Murányka-hegy központi dombján jól kivehető az egykor itt állt, 8 m átmérőjű torony körvonala. A tornyot feltehetően palánk-vagy cölöpfal vehette körül valaha, ennek azonban a felszínen látható nyoma nem maradt. A torony alatt, az É-i oldalon sánc maradványai ismerhetők fel. A hegy D-i és ÉNy-i oldalában felhagyott kőfejtő található.

GPS: É 48° 43.481 (48.724689)
K 20° 24.962 (20.416040)
Bakonybél - Monostor
Új feltöltések, frissítések
15JúnCsesznek - Vár
12JúnBarcarozsnyó - Vár
04JúnMalajesd - Vár  ▪  Döbrönte - Vár
03JúnZalaszántó - Tátika
23MájSzelindek - Vár
22MájKarakó - Vár  ▪  Bükkábrány - Temető
21MájZalaszegvár - Ókarakó
Ajánlott látnivalók
Zlaakowcz, Szlakovác
SlakovciZlaakowcz, Szlakovác
Makavára
MakfalvaMakavára
Keresési előzmények
Alsósajó - Sajóvár