Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Süvéte - ŠiveticeSzlovákiaFelvidékGömör-Kishont vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Jolsvától délkeletre, 7 km-re található Süvéte falu. Ennek északi határában két tekintélyes hegy emelkedik egymás közelében: a Muten és mellette balra a 496 m magas Mutnok (Murik). Utóbbi hegy csúcsát középkori vár koronázta egykor. Romjait legkönnyebben Süvéte falu északi széléről, az Árpád-kori körtemplom előtt kezdődő földútról érhetjük el. Ez a nagyjából ÉNY-i irányú út helyenként erős kapaszkodókkal a várhegy tetejére visz. A romok a hegy Jolsvatapolca felöli oldaláról is megközelíthetők, erről az oldalról azonban ösvény nem vezet, és a felkapaszkodás meglehetősen kimerítő.

A várról oklevelek nem maradtak fenn. A hagyomány a husziták által épített őrtoronynak tartja, alaprajzi elrendezéséből, maradványaiból ítélve azonban egyértelműen az Árpádok korára tehető. E terület birtokáért a Záchok és Ákosok közt folyt küzdelem 1272-ben az előbbiek javára dőlt el, mivel a Záchok IV. Bélának több privilégiumát tudták felmutatni. Megállapítható a perből, hogy ez a föld várbirtok volt, melyet a Zách nemzetség nem sokkal a tatárjárás előtt szerzett meg. Így valószínűnek látszik, hogy a XIII. századra keltezhető vár építtetői és birtokosai is ők voltak. Zách Felicián merénylete nyomán Károly Róbert Süvéte kiterjedt birtokát is elkobozta a családtól. A XIV. század közepétől Süvéte falu Jolsva várának tartozéka, kicsiny vára ekkor már feltehetően romokban hevert.

A vár központi magja egy négyszögletes kőtorony volt, melyet szabálytalan kör alakban fal vett körül. A kerítőfal a NY-i oldalon 1 m magasan falsík formájában ma is látható, a toronynak azonban szinte csak terepalakulatai figyelhetők meg. A fallal védett területet jól látható sánc védi, és egy második sánc is végighúzódik az ÉK-K-DK-i oldalon.

 

Forrás:

Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II. Bp. 1987. 549.
Ila Bálint: Gömör megye. IV. Bp. 1969. 65-66.
Soós Elemér – Pogrányi Nagy Félix: Magyarország várai. Kiegészítés Soós Elemér munkájához. Gömör vármegye. 
1940. OSZK. Kézirattár. II. kötet. Fol. Hung. 3512. 92.
Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye. Bp. 1903. 95.
/Karczag Ákos/

GPS: É 48° 35.652 (48.594200)
K 20° 15.767 (20.262777)

INFORMÁCIÓK: Jolsvától délkeletre, 7 km-re található Süvéte falu. Ennek északi határában két tekintélyes hegy emelkedik egymás közelében: a Muten és mellette balra a 496 m magas Mutnok (Murik). Utóbbi hegy csúcsát középkori vár koronázta egykor. Romjait legkönnyebben Süvéte falu északi széléről, az Árpád-kori körtemplom előtt kezdődő földútról érhetjük el. Ez a nagyjából ÉNY-i irányú út helyenként erős kapaszkodókkal a várhegy tetejére visz. A romok a hegy Jolsvatapolca felöli oldaláról is megközelíthetők, erről az oldalról azonban ösvény nem vezet, és a felkapaszkodás meglehetősen kimerítő.

Várak.hu mobil applikáció