Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nagybalog - Veµký BlhSzlovákiaFelvidékGömör-Kishont vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Alsóbalog a Balog folyó mellett fekvő magyar kisközség. Sorsa összefügg a mellette települt Felsőbalogéval, mellyel együtt mindenkor Balog vára tartozéka volt. A két falu a XIX. sz. során egyesült Vámosbalog (ma Veľký Blh) néven.

Alsóbalog már 1347-ben szerepel Bolug alakban. A huszita harcok során, majd a török időkben sokat szenvedett a falu. Mivel Balogvár végvárnak számított, a török a lakosságot állandóan nyugtalanította. A Buda visszavétele idején lezajló harcok, az átvonuló hadak nyomán pusztaság, nyomorúság és szegénység keletkezett. A XIX. század első felében a Koháryakon és később a Coburg herczegi családon kívül még birtokosai voltak a Csáky, Hevessy, Draskóczy és a báró Nyáry családok. 1858-ban nagy tűzvész pusztította el a községet.

A község középkori eredetű templomát 1740-ben átépítették, toronnyal csak 1780-ban látták el. Erődfalának építése a török időkhöz köthető. Az újkor elején a lakosság teljes számban az evangélikus és református hitre tért át. A templom birtoklásán csak heves viták árán tudtak megegyezni, mígnem 1659-ben azt a két felekezet között kettéosztották.

A templom erődfala napjainkra meglehetősen rossz állapotba került. Egyes szakaszain meghaladja az 1 m-t, másutt szinte csak alapfala áll. Düledező, repedezett falain lőrés már nem látható.

Forrás:

Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye. Bp. 1903. 26.

Ila Bálint: Gömör megye. II. Bp. 1944. 22.

/Karczag Ákos/ 

GPS: É 48° 26.689 (48.444820)
K 20° 7.399 (20.123314)
Várak.hu mobil applikáció