Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Gombaszög - GombasekSzlovákiaFelvidékGömör-Kishont vármegye - erődített kolostor

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Pelsőctől ÉNY-ra, a műúton haladva Vigtelke (ma Vidová) után a Gombaszög (Gombasek) felé tartó mellékútra térünk le. 500 métert haladva, az út mellett jobbra feltűnnek az egykori Andrássy uradalom pusztuló házai. Itt jobbra, a szekérútra térve elgyalogolunk a romosodó épületek mellett, majd ezek mögött, néhol embermagasságú bozótost kerülgetve egy öreg fa közelében előbukkan a kolostor impozáns romfala.

Az Ákos nemzetség által létrehozott Gombaszög (másik nevén Havasalja) falu a Zavaz-hegy alatt települt a XIV. század elején. Mellette 1371-ben az egymás között rokon Bebek és Csetneki család tagjai pálos kolostort alapítottak Szűz Mária tiszteletére, mely az esztergomi egyházmegyéhez tartozott. A kolostor a XIV-XV. században számos adományban részesült, a mohácsi vész utáni zavaros időkben azonban az itteni pálosok élete is megváltozott. Az erőszakos foglalásoktól tartva a szerzetesek 1555-ben a rozsnyói polgároknál biztonságba helyezték értékeiket.

1566-ban azonban az alapító család utóda, Bebek György, miután a kolostort már kifosztotta és birtokait lefoglalta, erőszakkal elvitte Rozsnyóról a szerzetesek pénzét és kincseit. A rendházat erősséggé alakította át, melyet halála után Habsburg Ferdinánd hadvezére, Schwendi Lázár elfoglalt és lerombolt. Áldozatul esett vele Gombaszög falucska is, helyén ma puszta van.

A kolostor a Gombaszögi-völgy torkolatában, Szalóc és Pelsőc (ma Slavec, ill. Plesivec,) között, az elhagyott, romosodó Andrássy kúria épületei mögött fekszik. A dús aljnövényzettel benőtt kolostortemplom hajójának déli fala 4 méter hosszan ma is boltozatmagasságig áll, külső oldalán erősen lepusztult támpillér, belső felén boltozatindítás látható. A kolostort övező erődfal D-DNY-i részének alapfalai jól felismerhetőek, a sűrű csalit miatt azonban a DK-K-i oldalon már nem láthatók.

(Karczag Ákos)

Források

Documenta Artis Paulinorum I. Bp. 1975. 160-163.

Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon. Bp. 2003. 134.

F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Bp. 2000. 27.

Telgárti Lipót: A pálosok gombaszegi zárdája. Magyar Sion. 1869. (7) 745-750.

Ila Bálint: Gömör megye. II. Bp. 1944. 345.

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. II. Pest. 1872. 119.

Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye. Bp. 1903. 95.

GPS: É 48° 34.079 (48.567978)
K 20° 27.946 (20.465765)
Várak.hu mobil applikáció