Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

HangonyMagyarországBorsod-Abaúj-Zemplén megyeGömör-Kishont vármegye - Birinyivár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

A vár eredeti neve Berény volt, melyet először Soós Elelmér kéziratos munkája említ. A Borovszky-féle megyei monográfiában Vende Alaldár, mint Harmachoz tartozó várhelyként utal "Birinyvárra", amelynek már nincs nyoma és szerinte - tévesen - helyén a XVI. században pálos kolostor létesült. A monográfia adatát Gerecze is átveszi. Később Ila Bálint a várra és a várhegyre vonatkozó helyneveket gyűjtötte össze, melyek szerint a várat először 1297-ben említik és a várat építő Hangonyi-nemzetség korai, X. század közepére tehető itteni megtelepedése alapján azt a következtetést vonja le, hogy a vár a X. század második felében keletkezhetett, eredetileg azonban csak őrhely volt, amely a Rima-völgy felől nyújtott védelmet.

Dobosy László a helyszínen járva részletes leírást ad a várról és a rá vonatkozó adatok összegyűjtésével annak vázlatos alaprajzát is közölte.

Fügedi Erik a "mentsvár" építését 1285 előttre téve Hangonyi Péternek tulajdonította, míg Sándorfi György szintén a XIII. század második felére valószínűsítette keletkezésést. 1987-ben Györffy György Gömör megyét is tárgyaló történeti földrajza foglalta össze a vár adatait. A későbbi munkák már a korábban ismert adatok újraközlését tartalmazzák.

Hangony községtől ÉNy-ra kb. 3,8 km-re közvetlenül az országhatáron húzódó hegygerincen találjuk a 364 m tengerszint feletti magasságú Birinyvár nevű hegyet. Ugyanezen a gerincen K-re 1,4 km-re helyezkedik el a Pogányvár őskori sáncvára is.

A vár az É-D-i irányú, hosszan elnyúló hegytetőt foglalja magába, körös-körül igen meredek hegyoldalakkal.

Területét jól felismerhető perem jelzi, platójának területe 70 x 25 m. A K-i oldalon különösen meredek a hegyoldal, ezért itt nincs nyoma mesterséges erődítésnek. A valamivel lankásabb Ny-i oldalát elmosódott terasz, feltehetően betemetődött árok védi, a felső plató alatt 5 - 6 méterrrel alacsonyabb szinten. Mindkét vége bekanyarodik az É-i, illetve a D-i oldal alá. Utóbbi helyen alacsony sánc is látszik. A várhegy É-i és D-i végéhez egy-egy meredek, de járható természetes gerinc vezet fel és mindkét irányból további, rövidebb sánc is védte a várat. Dobosy a vár középső, legmagasabb részén mészhabarcsot és téglatörmeléket talált. A vár területe füves, jól áttekinthető, a hegyoldalt erdő borítja.

A várra vonatkozóan mindössze egyetlen hiteles korabeli okleveles adatot ismerünk 1297-ből, amikor egy per során elmondják, hogy Hangonyi Péter fia Máté várát /castrum Beren/ a második tatárjáráskor (1285-ben) a szomszédos birtokos, a Rimaszécset is birtokló (Balogi) Ivánka fia Miklós ispán megrohanta és elfoglalta, mindent elrabolva belőle 40 Márka értékben, Pétert megölte és Mátét fogságban láncra verve sanyargatta. A perben Máté 140 nemest sorakoztatott fel tanúként maga mellett, akik eskü alatt vallottak a Balogiak hatalmaskodásáról és kártételéről.

Nováki Gyula - Sárközy Sebestyén : Várak a magyarországi Gömörben

GPS: É 48° 15.208 (48.253468)
K 20° 8.852 (20.147533)

INFORMÁCIÓK: Hangonytól északnyugat felé indulva, jelzetlen földúton kb. 1 órás könnyű túrával érjük el a pontosan a Szlovák határon levõ várat.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció