Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Hőnig - HanigovceSzlovákiaFelvidékSáros vármegye - Újvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép

Története:

Miután Károly Róbert király legyőzte a Felvidék hatalmas területeit uralmuk alatt tartó oligarchákat {Aba Amadé, Csák Máté és Petenye fia Péter}, az 1322-es esztendőben a hűséges hívének számító Ákos nembeli Mikcs szlavón bánnak adományozta oda a Tarca folyó É-i részén elterülő Újfalu birtokot. Az uralkodó egyúttal engedélyt adott egy fából készített erősség emelésére is, ami a továbbiakban a környező településeket összefogó váruradalom központjául szolgált. Nagy Lajos király a trónra lépte után, 1342-ben megengedte, hogy a favárat tartós anyagból, kővárrá építethesse át a földesura. A középkor további évtizedeiben Mikcs báró fiai, majd az egyiküktől, Lórándtól leszármazó Újvári {Újfalusi} nemesi család tagjai lakták. Mivel 1398-ban Újvári László fiúgyermek hátrahagyása nélkül hunyt el, a várbirtok visszakerült a királyi Kamara kezelésébe. Az örökös pénzhiányban szenvedő Luxemburgi Zsigmond király még ebben az évben elzálogosította a lengyel Balicki Prokop nemes úrnak hatezer aranyért. Újvárt a magáénak mondhatta még Perényi Imre báró, majd 1440 – 1462 között a Felvidék középső részeit elfoglaló Jan Giskra cseh huszita zsoldosvezér. Tőlük csak Szapolyai Imre királyi kincstartónak sikerült visszafoglalnia ostromban. Ismét visszajutott a Perényi főnemesi família tulajdonába, de mivel közülük István báró rablólovaggá züllött 1483-ban fegyverrel kellett tőle elvenni. Az uralkodó a garázda nagyúr fiának, Imrének adta át a birtokot. 1483 után, cserével, Tarczay Miklós nemes úr szerezte meg, kinek családja az 1526 után kitört belháborús időkben Szapolyai János királyt, majd annak halála után az özvegyét, Izabella királynét és fiát, János Zsigmondot támogatta. Ezért 1556 nyarán Habsburg zsoldossereg vette ostrom alá a Tarczay família három erősségét, Pécsújfalut, Tarkőt és Újvárat. Bár a védők hevesen ellenálltak, de győzött a túlerő és a jobb fegyverzet, így szabad elvonulás fejében átadták a várat. A bevonuló királyi katonaság puskaporral aláaknázta és felrobbantotta a várat, amely azóta egyre jobban pusztul.

Leírása:

A Tarca folyó völgyétől É-felé, bent a magas hegyek között emelkedik Újvár {másképpen Hőnig} erősségének maradványa. A 765 méter magas hegycsúcs tetején egy három oldalról függőleges sziklafallal határolt, 3 emeletes, 10 x 20 méteres külső méretű lakópalota maradványa omladozik. Tőle DK-re, 10 méterrel alacsonyabb szinten alakították ki az 50 x 20 méteres, szabálytalan sokszög alakú várudvart, amit a napjainkra már erősen lepusztult várfalak vesznek körül. A D-i oldalon volt a várkapu. Az időjárás vasfoga mellett az is hozzájárult a nagyfokú pusztuláshoz, hogy a császári zsoldosok 1556-es győztes ostromuk után puskaporral rombolták le a védőműveket, amik többé már nem épültek újjá. Egy 2003-as terepbejárás szerint még nem történt meg a régészeti feltárása és restaurálása a rohamosan pusztuló várromnak.

A középkori erősségtől É-i irányban egy három oldalról függőleges sziklán egy alapokig elpusztult épület csekély nyomai látszanak. Ez talán őrtorony lehetett.

Forrás:

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája I. {1996} 453. old.

Burgen und Schlösser Slowakei {1990} 85. 86. old.

Ludovit Janota: Slovenské hrády II. {1935, hasonmás 1996} 246. 247. old.

Csorba Marosi Firon: Vártúrák kalauza III. {1983} 286. old.

Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia a Zsigmond korban {1977} 166. old.

Kristó Gyula: Korai magyar történeti lexikon {1994} 698. old.

Fügedi Erik: Vár és társadalom a XIII. – XIV. századi Magyarországon {1977} 209. old.

Dr. Ferenczy Sándor József közlése

Csorba Csaba: Regényes váraink {2002} 321. old.

AB ART press: Hrady a známky na Slovensku {2002} 87. 88. old.

/Szatmári Tamás/

GPS: É 49° 11.392 (49.189873)
K 21° 2.354 (21.039225)

Megközelítése: Hőnig {Hanigovce} községet a Kisszeben {Sabinov} városától ÉNy-ra, a 68-as főútról leágazó mellékúton érhetjük el. A várrom a településtől mintegy három kilométerre, egy jelzett turistaúton haladva enyhe emelkedő szakaszokon át, közelíthető meg, csak közvetlenül a középkori maradványnak helyet adó sziklacsúcs alatt kell erősebben kaptatni.

Várak Kastélyok Templomok évkönyv