Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

HollókőMagyarországNógrád vármegyeNógrád történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Archívum
  • Videók
  • Térkép
  • Szállás

Hollókő

Hollókő vár legkorábbi részét, az öregtornyot, az itt birtokos Kacsics nemzetség építette a XIII. század végén, de ennek pontos idejét nem ismerjük. E nemzetség Illés ágából származó I. Péter fiai közül Mikus Hollókő, Leusták Somoskő, II. Péter Baglyaskő és Mihály Sztahova várát tartotta birtokában a XIV. század elején, és amikor 1310-ben Csák Mátéhoz csatlakoztak, e várakat is átadták neki.

Károly Róbert király Csák Máté hatalmát 1312-ben a rozgonyi csatában megtörve, birtokainak nagy részét, köztük Hollókő várát is elvette, és ez utóbbit 1313-ban, az akkor még lublói várnagy Szécsényi Tamásnak adományozta, melynek birtokába a budai káptalan 1327-ben be is iktatta. Hollókő várát a XV. század elején a husziták vezére, Giskra foglalta el rövid időre.

Az 1411-ben megtartott osztálykor Hollókő vára Száchenyi László birtoka lett, aki azt tartozékaival együtt 1454.

október 27-én a sági konvent előtt 16.000 forintért vejének, Losonczi Albertnek zálogosította el, majd 1455.április 30-án a budai káptalan előtt két leányának Advignak, Losonczi Albert feleségének és Annának adományozta.

Az 1461.június 29-én kelt oklevél szerint Mátyás király, Gúthi Országh nádornak és Losonczi Albertnek új adomány címén adta Hollókő várát, az ország felső részeiben vezetett hadjáratok idején szerzett érdemeik elismeréséül. Az adományt a király 1481.július 29-én megerősítette, és a beiktatásra a székesfehérvári konventet utasította.

A török terjeszkedése során, 1552-ben, Ali budai basa Zsáki, vagy Sághy András és Imre várkapitányoktól ellenállás nélkül foglalta el a várat, és mindössze 24 főnyi őrséget helyzett el benne. Visszafoglalása 1593-ban történt meg, amikor Pálffi Miklós és Tiefenbach Kristóf a török által elhagyott várat is felszabadította. A Köprülü Ahmed aga vezette török sereg 1663-ban foglalta el Berki Mátyás és Nagy Orbán parancsnokoktól, akik Érsekújvár elestének hírére a várat feladták.

Hollókő várát Bécs felmentése után, 1683-ban Sobieski János lengyel király szabadította fel a török megszállás alól. I. Lipót király 1701-ben elrendelte az ország belsejében lévő várak lerombolását, melyek közt Hollókő várát is pusztulásra ítélték.

A II. Rákóczi Ferenc fejedelem által vezetett szabadságharc azonban még megmentette a várat egy rövid időre. Ebben az időszakban Nógrád megye a kurucok fő bázisa lett, és itt Szécsényben választották Vezérlő fejedelmükké az ország rendjei II. Rákóczi Ferencet.

Hollókő vára a hadi eseményekben már nem vett részt. Raktárnak és szállásnak használták csak. 1711-ben a szatmári békekötés után a várat viszont elkezdték lerombolni. Az összeírásokban ezután már romként szerepel.szerepel.

Jelenkor:

A vár feltárását 1966-ban kezdték el. Az azt követő harminc évben a falait megerősítették, és megkezdték a helyreállítását. 1996-ban adták át a várat, és nyitották meg a kiránduló közönség számára.

A várban 2014 nyarán további felújítások kezdődtek, majd 2015. május 7-én került sor az átadásra. A közel egy évig tartó renoválás eredményeként látogathatóvá tették a 700 éves vár Öregtornyát, mely a vár 1996-os nyitása óta zárva tartott.

Az alsó várban pedig a 16. században épült gazdasági épületeket állították helyre.. ahol mostantól a látogatók a vár építéstörténetét bemutató 3D-s animációs filmet is megtekinthetik. A felső várban visszaállították a 13. századi konyhát, ebédlőt és várúri lakrészt, kovácsműhelyt és fegyvertermet alakítottak ki.

2022 végére befejeződött a vár felújításának utolsó üteme, melynek öszkép tekintetében meghatározó része volt, az öregtorony eredeti magasságában történt visszaépítése és sisaktetővel faló fedése. A felső palotarészt is helyreállították, ezzel egy újabb emelet vált teljesen fedett térré. A várat az állagmegóvás mellett, számos interaktív látványelemmel gazdagították.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 47° 59.854 (47.997566)
K 19° 34.951 (19.582518)

Információk: Hollókő településre érkezve, az elmúlt években kibővített fizetős parkolót tudjuk csak választani. A helyreállított vár a faluból, vagy a parkolóból kb. 15 perces sétával érhető el és belépő fizetése mellett látogatható.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció