Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

NógrádsipekMagyarországNógrád vármegyeNógrád történelmi vármegye - Pusztavár-hegy - Sztrahora

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Archívum
  • Mellékletek
  • Térkép
  • Szállás

Nógrádsipek, Pusztavár-hegy - Sztrahora

Hollókőtől dél-keletre, a Nógrádsipekre vezető földút mentén emelkedő, északkelet-délnyugati irányú, hegyhát legmagasabb, nyugati végén találhatók egy viszonylag korán elpusztult erősség maradványai. A mintegy 50 x 15 méteres kiterjedésű tető a hosszoldalak mentén megfelelő természetes védelemmel rendelkezett, ugyanakkor délnyugaton és északkeleten – a platóhoz képest átlagban 10 méterrel mélyebben – egy-egy földsánc, illetve árokszakasz került kialakításra.

Az utóbbiakon kívül csak az 1985-ben itt folytatott szondázó régészeti ásatás visszatemetett árkai, délnyugaton egy erősen lepusztult falazat s előtte a vízgyűjtőhöz köthető mélyedés utalnak az itt állt várra. A feltárás során előkerült falak felmenő része csak 110-170 cm magasan maradt meg.

A rövid életű erősség alaprajza az ásatások megfigyelései alapján szabálytalan, nyújtott téglalap formát mutatott, nyugati részén egy 11x7 méteres, alsó szintjén dongaboltozattal fedett lakóépülettel, keleten egy 8 x 7 méteres, toronyként értelmezett építménnyel, utóbbi északi oldalán egy falszorossal, amely a kapuhoz vezethetett. Az átlagos falvastagság csupán 120 cm volt.

A várépítéssel kapcsolatos feltöltések felett egyértelmű égett, faszenes pusztulási réteget figyeltek meg. Az igen szegényes leletanyag az erősség tervszerű kiürítésére utalhat, az értékelhető kerámia egy 13. század harmadik harmadára tehető építési időt valószínűsít.

Pálmány Béla és Juan Cabello kutatásai alapján egyértelműen lehetett azonosítani Sztrahora várának helyét. A vár körüli területről először 1265-ben esik szó, amikor István ifjabb király Ágasvárt, Kutasót, Bárkányt, Tart és a pásztói apátság kegyuraságát a Rátót nembeli Domokos fia (Porch) Istvánnak adományozza. Bizonyosnak látszik, hogy a vár ebben az időben még nem épült fel.

Az 1324 május 8.-án kelt oklevélben a Kacsics nemzetség Illés ágából származó Péter fiait (Mihály, Péter, Leusták, Mikus és Jákó) hűtlen és gonosztetteket, elrettentő hűtlenségeket elkövető embereknek nevezik. Hűtlenségük oka az volt, hogy 1310-ben csatlakoztak Csák Mátéhoz, átadva négy várukat is (Baglyaskő, Somoskő, Hollókő és Sztrahora), sőt a rozgonyi csatában Csák Máté oldalán vettek részt.

Ezért a király megfosztotta őket a négy vár és tartozékaik birtoklásától és azokat Szécsényi Tamásnak adta. 1327-ben Szécsényi Tamást a birtokba iktatták és ekkor Sztrahoráról mint "egykori" várról beszélnek. Feltehetően Hollókő tartozéka lehetett. Építési idejét azonban forrás hiányában nem tudjuk pontosan meghatározni.

Pálmány Béla történeti kutatásai alapján a következőket állapíthatjuk meg: 1271-ben Illés fia Péter csupán egy vár, Baglyaskő ura volt, amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ekkor sem Sztrahora, sem Hollókő, sem Somoskő nem állott. Azt is tudjuk, hogy Csák Máté idejében Baglyaskőt Péter legkisebb fia, Péter birtokolta.

Következésképpen a három várat 1271 után, de feltehetőleg még a századforduló előtt építette fel Illés ágbeli Péter négy fia - mégpedig, Pálmány Béla szerint - Sztrahorát Mihály, Hollókőt Mikus és végül Somoskőt Leusták és Jákó.

Források:

Nováki Gyula – Feld István – Guba Szilvia – Mordovin Maxim – Sárközi Sebestyén:
Nógrád Megye Várai az őskortól a kuruc korig
( Magyarország várainak topográfiája 4. kötet )
 
Juan Cabello - Régészeti feltárások Sztrahora várában - 1989
Dénes József - Pálmány Béla - Juan Cabello - Hol épült fel valójában Sztrahora vára
Pálmány Béla - Hol épült fel Sztrahora vára
GPS: É 47° 59.393 (47.989883)
K 19° 33.085 (19.551416)

Információk: Hollókő várától a kék turistajelzésen haladva kb. 2 órás, hullámzó szintkülönbségekkel tarkított,  közepesen nehéz túrával juthatunk el a várromhoz, ahol csekély falmaradványokat, illetve jó állapotú sáncmaradványokat láthatunk.

Az egykori erődítés Nógrádsipek település felöl is megközelíthető. Innen egyenletesebben felfelé haladva, kb. 5 km-es túrával érjük el a várat.

Mindkét útvonal szép, de figyelembe kell venni, hogy a nap meghatározó részét kitevő túrával kell számolni!

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció