Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Geletnek - Hliník nad HrohomSzlovákiaFelvidékBars történelmi vármegye - Szent Márton-templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Geletnek - Szent Márton-templom

Bars vármegye monográfiája szerint: "Geletnek, a Garamvölgyben fekvő tót kisközség, 911 róm. kath. vallású lakossal. Közjegyzőségi és m. kir. erdőgondnoksági székhely. Géza fejedelem 1075-ben a község felét a szent-benedeki apátságnak adományozza, a mikor az oklevélben Gelednuk néven találjuk említve. 1237-ben IV. Béla a község adójának két harmadát ítéli oda az apátságnak. A tatárjárás után a pápai tizedszedők jegyzékében Gelenek alakban van felemlítve és papja 12 garast fizetett. 1483-ban már Kálnai László barsi főispán a földesura és ő építtette az itteni katholikus templomot is, melyet 1508-ban átalakítottak. Gótikus részletei maig is látszanak. 1494-ben már mint várost találjuk említve és mint mezőváros szerepel még 1637-ben is." 

Könyöki József műemlékfelmérése szerint: 64. GELETNEK, R. K. TEMPLOM, VÁR 64.2. leírás „Szent Kereszttől délnek másfél óra járásra fekszik Geletnek község a Garam folyó balpartján. A község közepén áll az erősített lőréses fallal körülvett templom. A mellékelt lapon a) alatt látható annak alaprajza b) alatt hosszmetszete. A templom hajója újabb időben kapott boltozatot, mely alkalommal az éjszaki falába három körives nyilast törtek át és keskeny mellékhajót építettek hozzá. A diadalív melletti szögletekben látható a d) és e) alatti gyámkövek, melyeken a gerincek nyugosznak. A többi gyámkövek mind olyanok mind a g) alatti. A keleti ablakok mérvművei ki vannak törve a déli ablakoké pedig c) alatt látható. A canoníca visi-tatió szerint Géza 1075-ben Geletneken apátságot alapított és a Benczéseknek adományozta. IV Béla 1237-ben az adományt megerősítette. A templomot 1483-ban Kálnay László építette. Fel kell még említenem, hogy támpillérek nyomait nem találtam s valószínű, hogy a templom azok nélkül épült, mint az imitt-amott a tizenötödik század vége felé történt." Forrás: AZ ÖRÖKSÉG HAGYOMÁNYOZÁSA KÖNYOKI JÓZSEF MŰEMLÉKFELMÉRÉSE 1869-1890 - ÖSSZEÁLLÍTOTTA VÁLINÉ POGÁNY JOLÁN - ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2000

GPS: É 48° 32.483 (48.541382)
K 18° 46.882 (18.781368)

Információk: a templom a település központjában kereshető fel.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció