Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Jányok - JaníkySzlovákiaFelvidékKomárom történelmi vármegye - vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

A vár a dunaszerdahelyi kerület Jányok falujának Felsőjányok nevű részében található. Földrajzi szempontból a Csallóközben van, történeti adminisztráció szerint a pozsonyi kerülethez tartozik.

A motte jellegű vár a falun belül fekszik, egy 127,3 m magas dombon, a helyi temető sarkánál. A vár felépítése az adott típus jellegzetes elemeit foglalja magában; jól láthatóak az árok köré emelt földsánc és a központi várdomb.

Mindez egy korábbi, a Hallstadt kutúrához köthető sírhalom helyén épült.

A vár enyhén ellipszis alakú, a mérete kb 60 x 40 m. A déli oldalon egy kevésbbé jól látható külső sánc is van. A vár bizonyos károsodását okozta a platón levő kápolna építése, amelyet 1914-ben kisebb templommá építettek át. A templom építése miatt jelentősen csökkent a központi domb magassága, valamint a nyugati oldalon a templomhoz vezető út építése során a várárkot részben feltöltötték. Ezen a helyen állították fel Szent Miklós és Szent Vendel szobrát 1921-ben. Az északi oldalon egy keveset kivágtak az árokból a közeli út építése miatt.

Mindamellett a jányoki vár az egyik legjobb állapotban megmaradt motte tipusú vár a mai Szlovákia területén. A várdombon végzett feltárások során nem találtak középkori leleteket, de tipológiai analógiák alapján a kutatók a 13-14. századra keltezik a várat, amelyet nemesi alapításúnak tartanak. A várat oklevélben nem említik, de Felsőjányok falu "Ianyk Superiori" néven fordul elő 1311-ben.

/Rastislav Tóth//ford.:Szabó Tibor/

J A N Í K Y CASTLE I

The castle is situated in the cadastre of the village Janíky, part Horné Janíky, district Dunaj-ská Streda. From the point of view of geomorphological unit it belongs to Danubian Lowland (Podunajská rovina), from the point of view of historical administrative division it belongs to Bratislava Stolitz. It is a motte-type castle located in the intravillan, position Avargyűrű, with absolute elevation about 127,3 m. This position can be found in the corner of the local ceme-tery. The castle construction comprises elements characteristic for the given type : earthwork rampart being copied by a ditch, and central acropolis which has been made here of former Hallstatt period tumulus. The whole fortification is arranged into slight ellipsoidal ground plan with dimensions about 60 � 45 m. In the southern side of the castle there is additional, less obvious partial rampart. Certain damages were primarily caused by building up a chapel (later, in 1914 rebuilt into small church) right on the top of acropolis, due to which its level got considerably decreased, and by building up an access way to the church, due to which the western sector of the ditch got partially filled. In this place, there were also installed two stat-ues of St Michael and St Vendell in 1921. The northern side of the ditch is cut out a little, in conseÐence of building a street that leads nearby. Nevertheless, Janíky Castle I is generally regarded as one of the best preserved motte-type castles in Slovakia. Archaeological research failed to find any mediaeval material, but on the basis of analogies and terrain features the scientists date the locality back to the 13th – 14th century. The castle most likely had noble foundation. Historical writings do not mention the castle, only the village Horné Janíky itself has been recorded as Ianyk Superiori in 1311.

/Rastislav Tóth/

Forrás:

FŲRYOVÁ, Klára : Stredoveký hrádok v Horných Janíkoch. In : Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v ro-ku 1983, 1984, p. 84, 260.

RUTTKAY, Matej : Príspevok k poznaniu malých stredovekých opevnení na juhozápadnom Slovensku. In : Archao-logia historica 17, 1992, p. 253 – 262 (re : 254). 

GPS: É 48° 8.414 (48.140228)
K 17° 23.757 (17.395947)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció