Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Dobróváralja - PodzámčokSzlovákiaFelvidékZólyom történelmi vármegye - Dobronya (Dobra Niva)

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Dobronya vára valószínűleg a 13. század második felében épült. A Hontból (Balassagyarmatról) ill. Korponáról Zólyomba vezető utat zárta le a Korpona-patak völgyében. Zólyomi Demetertől és Doncstól 1306-ban Csák Máté foglalta el. Csák Máté halála után az uralkodó kezére került, Zsigmond király korában a zólyomi ispánsághoz tartozott. 1427-1437 között Borbála királyné, 1439-től Erzsébet királyné tulajdona volt. 1442-ben Korbáviai György özvegye és fiai birtokolták. Az országnagyok 1446-ban, Hunyadi 1447-ben Giskrának ígérték örökös birtokul. 1455-ben V. László, mint romba dőlt királyi várat Baumkircher Andrásra bízta, helyreállítási kötelezettséggel együtt. Az újjáépített várat Mátyás király 1463 után visszaszerezte Baumkircher Andrástól, és 1464-ben Turócz Benedeknek adományozta. 1476 után Beatrix királyné kapta meg. Tőle vette zálogba 1490 előtt modrusi Frangepán Bernát. Frangepán Isottát feleségül véve lett birtokosa 1515-ben Perényi István. Perényi 1518-ban más birtokokért elcserélte Werbőczy Istvánnal.

Istvánnal. 1527-ben Révay Ferenc kapta adományba Dobronyát, de birtokba venni nem tudta, mert enyingi Török Bálint foglalta el. Amikor Bálint úr János királytól I. Ferdinánd királyhoz pártolt, tőle adománylevelet is kapott rá, hogy akcióját törvényesítse. Csakhogy mire ez megtörtént, a várat János király hadai visszafoglalták. Később Mária özvegy királyné kezébe került, akinek eredetileg a férje, II. Lajos király adta jegyajándékul. 1548-ban Mária lemondott a várról I. Ferdinánd király javára. Uradalmához a 16. században 10 falucska tartozott. A 16-17. században különösebb katonai jelentősége nem volt. A 18. században indult pusztulásnak. Falai egy részét a közeli falu lakói hordták el építkezéseikhez.

A Zólyom vármegye műemlékeit kutató Kubinyi Ferenc 1864-ben így ír a romokról:

„A mostani csekély omladékokból igen keveset lehet az egykori vár kiterjedésére s kinézésére következtetnünk.

Annyi mégis észrevehető, hogy a tulajdonképpeni felső vár toronyalakú szögletes építményből állott; de hogy az vajon szabályszerű nyolc- vagy hatszögű volt-e, azt már az omladékok alatt eltemetett alapfalakból ki nem vehetni. Az északi oldalon két oldalfal az általuk bezárt sarokkal együtt még fennáll…A sarok kívülről négyszeg kövekből van építve, s mindkét oldalán legfelül a második emeleten lőrések gyanánt kifelé táguló kis ablakok látszanak. Belül, néhány beomlott pincén kívül, már igen kevés látszik az egykori építmény alapfalaiból, melyek porlaszhalmok alatt feküsznek eltemetve…Ezen felső váron alul, néhány öllel lejjebb, gyeppel benőtt sáncalakú gyűrű övedzi körül a hegycsúcsot, melyről azonban szinte meg sem határozható, hogy vajon egyszerű földsánc volt-e, vagy pedig inkább valami külső falnak vagy épületeknek omladékait képezi-e.”

A lankásan emelkedő várdombon napjainkban a vár sarokrészének kétemeletnyi magasságban álló, 1996-ban helyreállított romja látható, melyet kör alakú sáncolat övez. Ezenkívül még egy kis falcsonkja maradt. A falakat fák veszik körül. Ásatás nélkül a vár pontos alaprajza és építéstörténete nem tisztázható.

Forrás:

Csorba Csaba: Regényes váraink. Budapest. 2002. 62-63.

Kubinyi Ferenc: Zólyommegye műemlékei. Archeologiai Közlemények. 1864. (IV.) 31-32.

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. 1301-1457. I. Bp. 1996. 304.

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp. 1977. 126.

GPS: É 48° 30.182 (48.503029)
K 19° 6.226 (19.103773)

Zólyom városától D-re, 10 km-re terül el Dobróváralja (Podzámčok) falu. A község É-i szélén találjuk a dombtetőn magasodó, könnyű sétával elérhető Dobronya várának maradványait.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció