Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Dobronya - Dobrá NivaSzlovákiaFelvidékZólyom vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Zólyom városától 10 km-re, délre található Dobronya (Dobrá Niva) falu. Délkeleti szélén, dombon emelkedik sok viszontagságot megélt középkori temploma.

Dobronya temploma a tatárjárás utáni években épült. A Szent Mihály arkangyalnak szentelt templomot először egy 1250-ben kelt oklevél említi (egyes vélemények szerint a tatár betörés évében, 1241-ben építették). A helység 1424-ben mezővárosi rangra – oppidium – emelkedett, fejlődését azonban a 16. század második felében jelentősen visszavetették a törökök pusztító betörései. Fülek várának elvesztése után, az 1500-as évek közepén Dobronya templomát erős kőfallal vették körül, sőt, egyes források szerint palánkfallal is övezték.

1583. szeptember 1-én a szécsényi és a füleki bég megostromolta Dobronya erődtemplomát, de Barbarich György zólyomi főispán és főkapitány a saját vitézeivel, valamint a szomszéd végek helyőrségeivel elűzte onnan az ellenséget, úgy, hogy a törökök kénytelenek voltak ostromszereiket is hátrahagyva menekülni.

1599. október 11-én egy tatár rablóhorda a települést lángba borította, a falu lakosai feltehetően ismét a templom erős falai között találtak menedéket.

A templomot a 17. században átépítették, majd 1732-ben barokk stílusban jelentős részben átalakították, az erődfalakat pedig legnagyobb részben lebontották. Az épület napjainkban háromhajós, tornyán a 13. századi eredetet tanúsító ikerablakok nyílnak. Egyenes záródású, támpilléres szentélyének déli oldalához kicsiny mellékkápolna kapcsolódik, ami valójában a román kori, háromhajós épület félköríves mellékapszisa.

A templom egykori erődfalának részletei még megfigyelhetők a templom környezetében. A templom kapuja mellett álló, lőrésszerű ablakokkal ellátott épület hajdan az erődítés részét képezte. Régi falazatát friss vakolat takarja, a templom felé eső részén másodlagosan befalazott, 17. századi sírkő felső része látható. A kaputól ÉK-i irányban haladva megfigyelhető a templomdomb lenyesett oldalából kiugró, hajdani erődfal alapjának méternyi magas darabja, majd másfél méteres megszakítás után, ennek folytatásaként egy közel tíz méter hosszú, 1,5 m magas falszakasz, melyet egy közelmúltban emelt ház hátsó falával egybeépítettek. A templom D-DNy-i oldalát övező újkori betonkerítés lábazata alatt néhol még észlelhető az egykori kőfal alapjának csekély maradványa. A templomdomb keleti részének markánsan kiemelkedő pereme jól mutatja az egykor itt emelkedő fal vonalát. A domb DK-i peremén, az itt kezdődő temető szélén, a sírok mellett egy rövid szakaszon felismerhető az erődfal omladozó falsíkja, ill. a hozzá csatlakozó támpillér alapfala.

GPS: É 48° 28.158 (48.469307)
K 19° 6.452 (19.107533)

Az erődített templom a vasúttal szétválasztott település keleti részének központi részén található.

Várak Kastélyok Templomok évkönyv