Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

HarkányMagyarországBaranya megyeBaranya vármegye - Terehegy

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

A Siklóstól nyugatra levő községnek dombon épült templománál középkori eredetű alapfalmaradvány látható.

Feltehetően a Bika család tagja építhette a kisméretű erősséget itteni birtokainak védelmére. Lehetséges azonban, hogy csak egy várszerűen megerősített udvarház vagy kastély volt.

Okleveleinkben, illetve történelmünkben nem szerepel.

A helységet keletkezésének idején Orosnak nevezték, melynek felső része a XII. század végén élt Becsegergely nembeli Bot birtoka volt, kiről Botteremehelyének, vagy Botteremének is nevezték. 1267-ben e nemzetségből származó Dénes ispán birtoka, Feloros néven. Egy 1332-ben kelt oklevélben "Theremheg al. nom.Wruus, Vruus" alakban szerepel, amikor Funta de Lak bodrogi comes - valószínűleg főispán - és ennek kiskorú fia, valamint Gebech Mihály de Aran unokája és Kajand Mihály fia János Bodrog megyei birtokukat elcserélték Bechey Egyed és Imre teremhegyi birtokával. A területet Bika János szerzi meg 1427-ben és kezén van 1566-ig, amikor e család utolsó férfitagja, Bika András - Kerecsényi László szigetvári kapitány zászlótartója - Szigetvár ostromakor hősi halált halt. A településnek a török hódoltság alatt Berehid, vagy Peterhid a neve és csak később lett Terehegy.

A török kiűzése után 1699-ben Caprara Aeneas szerzi meg, majd 1727-ben a Batthyány család birtoka lett.

GPS: É 45° 51.551 (45.859184)
K 18° 12.589 (18.209818)

INFORMÁCIÓK: Az egykori vár dombjára épült Terehegy református temploma.

Várak.hu mobil applikáció