Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Alsóhunkóc - ChoňkovceSzlovákiaFelvidékUng történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Alsóhunkóc, Hunkóc, vár

Szobránctól 8 km-re északkeletre található az egykor Ung vármegyéhez tartozó Alsóhunkóc (Choňkovce) község. A falutól 1,5 km-re ÉK-re, a Bralo-hegy DNy-i, alacsonyabb nyúlványán állnak a középkori vár maradványai. Magát a települést 1409-ben „Hunkolch” néven az ungi ispánság birtokainak összeírásában említik először, mely a tibai váruradalomhoz tartozott.

A várral, viszonylag jelentős maradványai ellenére a régebbi szakirodalom nemigen foglalkozott. Az újabb kutatások felvetették, hogy az Engel Pál által korábban hamisítványnak vélt azon oklevél, mely szerint a Nagymihályi-rokonság 1418-ban új adományt kapott Tiba várára, nem az akkor már bizonyosan elpusztult Tibára, hanem a tőle mindössze 5 km-re fekvő alsóhunkóci várra vonatkozhat. A Sztáray család oklevéltárában megtalálható oklevél ekképpen való értelmezése azonban vitatott.

Tipológiai vizsgálata valamint az itt talált edénytöredékek alapján az erősség a 14. század második felében keletkezhetett. Megszűntének ideje bizonytalan, a 15. századot aligha élte túl.

Az elnyújtott, ovális alakú fennsíkon lévő vár teljes védett területe 65 x 30 m. A DNy-i és ÉK-i végénél sokszögzáródású, középen osztófallal elválasztott kővár épületének mérete kb. 20 x 8 m. A falmaradványok az egyszerű alaprajzú váron belül több helyen is megfigyelhetők, elsősorban azért, mert az épületen belüli rész helyenként jóval mélyebb a környező terepszintnél. Külső falsíkot – éppen emiatt a szintkülönbség miatt – nem lehet megfigyelni.

A középen kettéosztott vár DNy-i traktusának sokszögletű falazata belül kb. 3 m magasságban jól látható, az eredeti falszövet is ép. A vár többi falai csak itt-ott bukkannak ki a felszín alól, kivéve a vár ÉK-i végét, ahol nagyobb, töredezett falmaradvány látható.

A hosszan elnyúló várdombon, a vár falaitól ÉK-re és DNy-ra mesterséges árkot alakítottak ki, melynek nyomai most is jól látszanak. A DK-i és ÉNy-i, hosszanti oldalakon a sziklás hegyoldal meredeksége nem tette szükségessé árkok kialakítását.

A kővár és a tőle ÉK-re húzódó árok között egy természetes sziklák által határolt, kb. 18 x 15 m-es kis fennsík található, itt azonban építmények nyomai nem észlelhetők.

Hunkóc esetében a 2023-ban közzétett Lidar térképezés képanyaga új részleteket tárt fel. Úgy tűnik, hogy az erődítés központi magja előtt a DNy-i részen három, sáncolattal övezett terület (külső, vagy alsóvár) látható. A terepen a 2023 nyárán történt bejáráskor, ezek a sáncolatok, még a lombos időszakban is jól érzékelhetőek voltak. Remélhetően a régészeti kutatások tisztázzák majd kapcsolatukat a kővárral. Megjegyzendő még, hogy a Bralo-hegy csúcsán egy őskori vár nyomait is felfedezték.

Forrás:

Michal Slivka – Adrián Vallašek: Hrady, a hrádky na východnom Slovensku. Košice. 1991. 122, 124, 179.

/Karczag Ákos/  Kiegészítés MVA 2023

GPS: É 48° 47.773 (48.796219)
K 22° 16.040 (22.267326)

Információk: A falu É-i végéből az 566-os főúton Tibaváralja felé haladva kb. 1,5 km megtétele után, a jobbra nyíló mezei útra térünk. A behajtást tiltó tábla körül tudunk az út szélén parkolni. Nincs értelme tovább menni, mert a patakon túl sorompó zárja az utat.

Kis kapaszkodót követően, az út a hegy déli oldala mellett halad tovább, majd Kb. 800 méter megtétele után, az erdőbe balra tartva kezd emelkedni a nyereg irányába. Kb. 300 méter után megkezdi kerülni a várnak helyet adó magaslatot. Haladjunk még kb. 150 métert tovább. Ezen a ponton alig 3-4 méterrel magasabban futnak a vár É-ÉK-i sáncai. Az itteni átvágásnál lehet a legkönnyebben elérni a vár területét. Visszafelé ereszkedhetünk a gerincen DNy-i irányba (kék jelzés az ábrán). Így áthaladunk a 2023-as Lidar rajzolaton feltünt, nagyméretű "külső, vagy alsóvár" sáncain. Az utolsó sáncot követően, kb. 50 méteren belül érjük el az erdei utat.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció