Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Appony - OponiceSzlovákiaFelvidékNyitra történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Archívum
  • Videók
  • Térkép
  • Szállás

Appony vára

Appony (Oponice) község, Nyitrától 25 km-re északra fekszik. A várának romjai a Nyitra folyó völgyére néző Tribecs hegység egyik észak-nyugati, 333 méter magas nyúlványán állnak. Az 1300-as esztendő előtti évtizedekben, a királyi adományként kapott földbirtok védelemre alkalmas pontján építette fel a Csák nemzetség, Appony várának korai magját. Ez egy kicsiny alapterületű vár volt, a legmagasabb pontján egy henger alakú toronnyal.

Első, napjainkig fennmaradt okleveles említése 1300-ból származik. Ekkor a Csák nembeli Csák mester birtokát képezte, melyet halála után testvére, a Felvidék korlátlan hatalmú oligarchája, Trencséni Csák Máté nagyúr örökölte meg, aki egészen az 1321-ben bekövetkezett haláláig szilárdan a hatalmában tartott. Csák Máté halála (1321) után Károly Róbert király serege előtt behódolt a vár várnagya. Ezt követően az egész váruradalom a királyi Kamara kezelésébe került át. 1389-ben az örökös pénzzavarral küszködő "Luxemburgi" Zsigmond király zálogosította el Serkei Dezső bárónak.

A várat három esztendő múlva már, Cseklészért cserében, örökbirtokul Cseklészi Miklós nemes úr három fiúsított leányának (Angelika, Margit, Anna) és férjeiknek (Turóci Benedek, Zselizi Vesszős Tamás, Őri Péter) adományozta oda az uralkodó. A férjek közül 1395-ben  már Őri Péter volt a vár egyedüli birtokosa és ő lett az Apponyi nemesi família őse, akik az erődítményt az egész fennállása alatt lakták.

1430-ban a Morvaországból rabló hadjáratra indult cseh husziták elfoglalták, és rövid ideig megszállva tartották. A támadása során a vár megrongálódott, így az első jelentősebb építkezés ekkor történt, melynek eredményeként kiépült a vármagot körülvevő új várfal.

1514-ben, az akkor Apponyi Péter uralta várat, Jabloniczi Cseh János nejének, Ludányi Annának szolgái rohanták meg és rabolták ki. Az elrablott tárgyakat a ludányi várban tartott vizsgálat folyamán megtalálták más idegen dolgokkal együtt. 1517-ben II. Lajos Apponyi Péternek és rokonainak (Móricz, Miklós, Ferenc és Benedek) Appony váráról és tartozékairól új adománylevelet ad.

A 16. században Appony várbirtok a kisebbek közé tartozott, alig 3 falu tartozott hozzá. A török veszély miatt a korszerűtlen várat 1542-ben megerősítik. Ekkor épül meg a hengeres, úgynevezett Teres ágyútorony. Miután a 16. században idáig nem ért el a török hódoltság, Appony mindvégig megmaradt katonai szempontból jelentéktelen magánvárnak.

A vár életében a következő változást a 17. század elején történt átépítés hozta. A külső várudvar északkeleti részén új palotaépületet építettek. Az ágyútornyot pedig lakóépületté alakították át. Az átalakítás a vár középkori magját is érintette, ahol új késő reneszánsz stílusú beépítésre került sor.

A családon belüli birtokviták eredményezték, hogy 1612-ben a földesúri família két reneszánsz kastélyt is létesített a völgybeli faluban. Ennek köszönhetően a várban még tartó munkálatok megszakadtak és az erődítést mint  menedékvárat használják 1645-ig. A vár sorsát ekkor egy villámcsapás következtében keletkező tűz pecsételi meg. A leégett, tetőzet nélküli vár ezt követően pusztulásnak indult. De még romjaiban is harci események zalottak ősi falai között. A Rákóczi-szabadságharc idején, a már romos várat a kurucok búvóhelynek használták. Ezért a császáriak ágyukkal lőtték a falakat, tovább pusztítva a még álló részeket. Az ezt követő  századokban falai és épületei leomlottak, a vár területét az erdő vette birtokba.

A vár állapotában az ezredforduló hozott komoly változást. A vár és környezetét a 2000-ben megalakult Apponiana Polgári Társulás gondozza. Munkájuknak köszönhetően a vár területe napjainkban jól áttekinthető. A vár régészeti kutatása és helyreállítása napjainkban is tart, melyet a Nyitrai Egyetem Régészeti Tanszéke vezet. A társulással karöltve nagyon sokat haladtak a várrom falainak, épületeinek állagmegóvásában.

Összeállította: Keserű László - 2024

Források:

Szatmári Tamás: Appony vára, a www.varak.hu honlap korábbi szócikke
Dominik Repka - Peter Sater: Az apponyi vár 2015-2016. évi régészeti kutatása... (Castrum Bene 20/2017)
Appony (Oponice) község honlapja : www.oponice.sk/obec/historia-obce/
Karczag Ákos–Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei - 2018
Plaček–Bóna: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava - 2007
AB ART press: Hrady a známky na Slovensku - 2002

GPS: É 48° 24.673 (48.411221)
K 18° 13.360 (18.222668)

Információk: Appony (Oponice) község, Nyitrától 25 km-re északra fekszik. A várának romjai a Nyitra folyó völgyére néző Tribecs hegység egyik, 333 méter magas nyúlványán állnak.

A településre érve a kastély mellett kelet felé haladó út, soromló előtti részén tudunk parkolni.

Majd gyalogosan a jelzett úton tovább haladva, mintegy 30-40 perces túrával érjük el a várromot.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció