Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Gímes - JelenecSzlovákiaFelvidékNyitra vármegye - Hidegvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Archívum
  • Térkép

Hidegvár

Nyitrától ÉK-re, a Tribecs-hegység DNy-i részén, vadregényes sziklaszirt 440 m-es csúcsán állt egykor Hidegvár (Studen hrad).

A vár fennállásának ideje a 12.-13. századra tehető, történetéről okleveles adatok nem maradtak fenn. Az alatta elterülő Gimes falut első ízben 1113-ban említik.

A nyitrai várnépeké volt, kiket II. Endre király 1232-ben vitézségük és hűségük jutalmaként az udvarnokok közé helyezett át. Valószínűleg ők építették és látták el őrséggel a várat, mely talán a tatárjárásig állhatott.

A vész elmúltával Hontpázmány nb. Ivánka fia András 1253-1270 között részben pénzzel, részben királyi adományok sorával megszerezte Gimest, valamint a környező földeket, és Hidegvártól fél km-re É-ra, egy kedvezőbb fekvésű, magasabb hegycsúcson felépítette Gímes várát. Ezzel Hidegvár végképp szükségtelenné vált, története lezárult.

Az irodalomban először 1864-ben, Pesty Frigyes helynévgyűjteményében szerepel a vár: ”Hidegvár. Egy nagy kőszikla, északi részén meredek, melynek tetején jelenleg is láthatók sáncok nyomai”.

Pesty gyűjtése nyomán Soós E. is foglalkozik röviden a várral, ő azonban tévesen a Bars vármegyéhez tartozó erősségek között sorolja fel, és helyét pontatlanul lokalizálja.

A kis Árpád-kori erődítmény egész területe jól áttekinthető. É és Ny felől meredek, szakadékos sziklafal védi. A hegynyereg irányából, D-ről és K-ről félkörívben egy 2 m mély, 5 m széles árok – mely két helyen röviden megszakad – veszi körbe. A szabálytalan ovális alakú, központi plató fátlan, füves tisztás. Felszínén falnak nincs nyoma. A plató DK-i sarkában lévő, kidomborodó terepalakulat valószínűleg épület nyomait takarja.

/Karczag Ákos/

Forrás:

Pesty Frigyes helynévgyűjteménye. OSZK. FM1/3814A (47. tek.) Nyitra vm. I. 201.

Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. Bp. 1998. 392.

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp. 1977. 136-137.

Soós Elemér: Magyarország várai. 1889-1928. Bars vármegye. IV. OSZK. Kézirattár. Fol. Hung. 3105. 61. 

GPS: É 48° 24.343 (48.405716)
K 18° 13.165 (18.219423)

Információk: Gimes (Jelenec) község ÉNy-i végéből autóút vezet a 1,5 km-re fekvő gímesi mesterséges tóhoz és autóskempinghez. Innen indul a sárga jelzés, melyen ÉK-i irányban 2 km-t megtéve Forgách Károly emléktáblájához és a hidegvári sziklák lábához érünk. Itt a jobbra kiágazó sárga jelzésen továbbhaladva néhány perc múlva a vár árkához jutunk.

Várak.hu mobil applikáció