Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nyitrasárfő - Nitrianska BlatnicaSzlovákiaFelvidékNyitra történelmi vármegye - Szent György rotunda

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Nyitrasárfő, Szent György rotunda

A Szent György-templom a Marhát délkeleti lejtőin, 465 m tengerszint feletti magasságban, egy kis földnyelven található. A Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézete (kutatási vezetője Dr. Alexander Ruttkay) által 1974-1980 között végzett kutatások eredményei szerint a patkó alakú apszissal ellátott rotunda a 9. században épült. A 11. században a templomot román stílusban építették át.

A földnyelv alatt, a 9-10. században palánkkal körülvett település volt. A 11. században a település jellege megváltozott - a mai rét különböző részein szétszórtan elhelyezkedő lakóházakkal egy erődítetlen település jött létre. A lakosság főként a Marhát lejtőin folyó vasércbányászattal foglalkozott. A lakosokat a rotunda közelében temették el, ahol 130, többnyire férfi sírt tártak fel. 

Szent György rotunda alatti település a 13. század közepe előtt eltűnt. Lakói fokozatosan alacsonyabb fekvésű területekre költöztek.  A rotunda fokozatosan rommá lett. (forrás: ismertető tábla a helyszínen).

 

Nyitrától harminc kilométerre északra, a Tapolcsány és Pöstyén közötti országút mentén, a Vág fölé magasodó Inóc hegység déli lejtőjén fekszik Nyitrasárfő. Neve először 1185-ben fordul elő írásban Sarfew alakban, III. Béla király levelében ekkor adományozza a falut Csanád fia Sztoiszláv vitéznek. 1863 óta szerepelt Nyitra előtaggal, mai Nitrianská Blatnica nevét 1949-ben kapta hatósági úton. A török időktől dél felé ereszkedő nyelvhatár fölött található településen a XIX. század első felében hatszáz szlovák ajkú katolikus élt, ez idő szerint 1200 szlovák lakója van a községnek. Sárfő a XII. század végén a Zobor hegyi bencés apátság javai közé tartozott, 1403-ban Zsigmond király ajándékozása révén került Stibor vajda kezére. A XV. század elején várkastély épült a községben. A török idők alatt a Thurzó grófok és a lévai vár uradalmához tartozott, később az Esterházyak és Solymosyak birtoka lett Sárfő, a XVII–XVIII. században szintén előkelő famíliák – Héderváry, Hunyadi, Pálffy, Platthy, Vay –, valamint a püspökség voltak a tulajdonosai. Utolsó földesura a Szerdahelyi és a báró Leonhard család volt, utóbbi egészen az első világháború végéig.

A település hatalmas barokk temploma és a köztulajdonba vett kastély mellett jelzett erdei út indul a Szent György (Svety Juraj) -templomhoz. Jó félórás gyaloglással (vagy terepjárásra alkalmas autóval) juthatunk el a 746 méter magas Marhát-tető alatti erdős hegyoldalban lévő kápolnához. A Radosna-patak egyik forrása közelében, 465 méter körüli magasságban feküdt a XII. században az a Sárfő falu, amelynek templomául épült a rotunda, Szent György tiszteletére. Kör alaprajzú „hajójának” keleti oldalához kicsiny, íves szentély kapcsolódik, közepén kő oltárasztallal. Falát kívül újkori vakolat fedi el, az apszis belsejében azonban látható eredeti, fehér dolomitkövekből rakott, román kori falazata. Mérete, formája, stílusa, de még a patrocíniuma által is hű párja a veszprémi székesegyház északi oldalán feltárt, bármikor megtekinthető, szintén XII. századi Szent György-körtemplomnak. A falu ismeretlen időben – a mohácsi vész és a Nyitra elleni török hadjárat, 1664 közötti korszakban – elpusztult. Többé nem népesült újra. 1530-ban Thurzó Mária viselte gondját a kápolnának, amely azután majdnem három és fél évszázadig romladozott. Négy–hét méteres magasságig leomlott falait Scitovszky János esztergomi érsek építtette újra az 1860-as években. Ekkor készült nyugati bejárata fölötti tornya is. A legutóbbi száz évben búcsújáró hellyé lett a katolikus szlovákok körében.

Alexander Ruttkay professzor, a nyitrai régészeti intézet igazgatója 1974 és 1980 között végzett teljes feltárást a kápolna körül. Az általa feltárt 129 sírban, a IX. és XV. század közötti leleteken kívül, semmi olyasmit nem talált, ami bárminő morva vagy más szláv településre és/vagy a XII. századnál korábbi, szilárd anyagú építkezésre utalna.

https://magyarnemzet.hu/archivum-magyarnemzet/2010/12/arpad-kori-kortemplom-nyitrasarfon

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 48° 35.082 (48.584694)
K 17° 57.810 (17.963507)

Információk: Nyitrától harminc kilométerre északra, a Tapolcsány és Pöstyén közötti országút mentén fekszik Nyitrasárfő. A település központjából induló zöld, majd sárga jelzésű turistaúton közelíthető meg a rotunda.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció