Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bán - Bánovce nad BebravouSzlovákiaFelvidékTrencsén történelmi vármegye - Vár, templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Bán vára

Bán várának mára nyomai is eltűntek.

Az örökség hagyományozása Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890

„A község éjszaki oldalán egy lejtőn áll a hasonnevű vár, Kamin János volt Trencsén városi kapitány nagy szorgalommal gyűjtött adatokat a Trencsén megyei várokat illetőleg s e czélból felkutatta lllésházy, Trencsén megye és Trencsén város levéltárait. E várra vonatkozó adatokat tőle kaptam. Kamin állítása szerint, itt már a magyarok bejövetelekor erősített pont volt. És pedig azon rendeltetése volt, hogy a Nyitra völgyből a Vágh völgybe vezető utat megvédje. 1091 .ben már emlités tétetik hogy a vár királyi kézben volt és hogy Bretislav I. László királynál, mint rokonánál, itt menedéket keresett és talált. 1260-ban Trencséni gróf Blasius birokában volt, kitől Csák Máté vette birtokába. Máté halála után a vár ismét királyi kézre került. 1431 ,ben a Hussíták eredmény nélkül ostromolván a várat, a várost pusztították el, A vár 1436.ig az Ugróczi uradalomhoz tartozott 1436.ban azonban ugrócztól elszakittatván Ludányi László kapta 1440ben pedig Ludányi Tamásra szállott. 1450.ben Kasszay János és Stanisló 1462.ben Magyar Blasius volt birtokosa. Korvin Mátyás bánt Pruss Bresodup és Pravaticz községeket Podmanitzky Lászlónak adta zálogba, 1500ban Podmanitzki Mihály kapta a birtokot, donatio képen, 1526,ban Podmanitzki Rafael és János birták, 1559.ben királyi kezekbe került vissza. 1560. ban Ryrhus ab Ario birta zálogban. 1564. Szóchy Margaretha 1573,ban Lobkovittzi báró Poppel László birta. 1582.ben Forgách Imre, 1593.ban pedig lllésházy István lett birtokosa, ki 1600 évi február hó 21.én donatio képen nyerte, lllésházy Gáspár 1628-ban a régi várat leromboltatta s helyébe a mostan fennállót építette. Ennek fia Gábor 1652 Szarvaskerti Sibrik Istvánnak adta zálogba. 1660-67.ig a kalocsai püspök, 1667-84.ig primas Szelepcsényi György birta. Ennek halála után végrendelet folytán a szakolczai jezsuita rend vette át, mig 1729.ben lllésházy József gróf kiváltotta. 1835-óta Szina György báró illetőleg annak utódai bírják a várat, A mellékelt rajz szerint a vár nyugat éjszak és keleti részét egy 4 méternyi mélységű árok veszi körül, déli oldala pedig lejtőt képez az ugróczi út felé. E várnak árnyékolt része emeletes, a többi földszintes. Déli oldalának a pontozott vonallal jelölt része már ledőlt. Ezen hely jelenleg kertnek használtatik. A kapu fölött találjuk lllésházy Gáspár és neje Thurzó Ilona combinalt czimerét, melynek közepén a császári sas is látható. A felirás következő: lllustris spectabilis Magnificus Donus Donus. Gaspar lllésházy de lllésháza comes Cottuum Trencziniensis, Liptoiensis et Arvensis. Cum lllustrissima ac Magnifica Dna. Dna. Helena Thurzó cottisa perpétua de Árva fecerunt MDCXXVIII. A kapubéleten a régi vonóhidhoz tartozott csigák láthatók. Az épület maga semmi nevezetességgel nem bir. Feltűnő az, hogy a kút, nem a vár udvarában, hanem a kapu előtt az Ugroczra vezető út mellett van."

szignó, dátum a 3. o.: Könyöki, Pozsonyban 1886. évi deczember hóban előlap felirat: Baán OMvH Tervtár Itsz. K 1065. (régi Itsz. 5134.); MOB irattár 1887/4.

Forrás: Forráskiadványok: Váliné Pogány Jolán szerk.: Az örökség hagyományozása Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890 (Forráskiadványok Budapest, 2000) Katalógus. Összeállította: Váliné Pogány Jolán

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Forr_04_Orokseg/?pg=60&layout=s

Szent Miklós-templom

Szent Miklós-temploma a vártól 400 m-re észak-keletre épült a 15. század első harmadában gótikus stílusban, a 17. században reneszánsz, majd a 18. században barokk stílusban építették át. Tornyának alsó része kőből, téglából, felső része fából készült. Jelenleg újkori temető veszi körül.

GPS: É 48° 43.325 (48.722088)
K 18° 15.905 (18.265089)

Információk: Bán várának helye a Duklianska utcában kereshető fel, jelenleg iskola és sportelep van a helyén. A középkori templom a település temetőjében látogatható meg.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció