Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Munkács - MukacseveUkrajnaKárpátaljaBereg vármegye - megerősített bazilita kolostor

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

Munkács, bazilita kolostor ( Csernek-hegyi kolostor)


Munkács városának ÉNy-i szélén, a Latorca folyó feletti Csernek-hegy oldalában régi ortodox kolostor áll, melyet Korjatovics Tódor litvániai herceg és Munkács ura alapított 1360-ban Szent Miklós püspök tiszteletére. Az alapító okirat szerint Korjatovics a monostor javára saját vagyonából két helységet, Bobovistyét és Laukát, minden azokhoz tartozó jövedelemmel, tizeddel, malmokkal a rendnek adományozta. Ezen adománylevelet Hunyadi Mátyás 1458-ban megerősítette. Számos könyvet másoltak és krónikát írtak itt a szerzetesek. A monostor templomával együtt a 17. századig faépület volt. 1551-ben a rendházat kifosztották, megrongálták. A 17. század közepén ismét feldúlták, a szerzetesek a szomszédos Galíciába menekültek. Első kőtemploma 1661-ben épült, kora barokk stílusban. De Camellis József püspök a régi kolostort helyreállíttatta, kibővíttette. 1734-ben, Olsavszki Simon püspök, majd 1766-ban Olsavszky Manó püspök ideje alatt is jelentős építkezések zajlottak. 1770. Június 3-án, pünkösd napján itt hallgatott misét II. József császár. A templom a következő századra szűknek bizonyult a megnövekedett létszámú szerzetesrendnek, s szükségessé vált a bővítése. A ma is meglévő templom 1798 – 1804 között készült el. Formájában, kialakításában átmenetet képez a késő barokk s a klasszicizmus között. A kolostoregyüttes költségeit egy gazdag görög kereskedő fia, Rácz Demeter gróf állta, és a terveit is ő készítette. A kolostor erődfalai a 18. században készültek. 

Ma itt található Kárpátalja leggazdagabb könyvtára, kéziratgyűjteménye, és a pravoszláv püspökség székhelye. A kolostorban ma női szerzetesrend működik.


Források:


Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye. Bp.-Beregszász 1996. (reprint) 544-545.

Németh Adél: Kárpátalja. Bp. 1991. 72.

Taródy József: Munkács múltja és jelene Magyarország történetében. Pest. 1860. 

Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben. II. Darmstadt. 1860. 279.

GPS: É 48° 27.296 (48.454933)
K 22° 44.014 (22.733572)
Várak.hu mobil applikáció