Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Fraknónádasd - Rohrbach bei MattersburgAusztriaBurgenlandSopron történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Térkép

Fraknónádasd, vár - Rohrbach bei Mattersburg

Fraknónádasdon a várhely meghatározásánál két lehetőséget kell figyelembe venni. Elsősorban a hercegi majorság elhelyezkedését vesszük szemügyre. Egy mélyen bevágott patakmederrel és egy bevésődött földúttal körülzárva, mindkettő a Rorhbach-ba torkollik, a majorsági épület három oldalról védett és az emelkedő felé csak az erődítés gyér nyomai mutathatók ki. Amennyiben a vár majorság területén állt egykor, a várat völgyszéli-várként lehetne meghatározni.

A második lehetőségnek a valamikori Szent Sebestyén plébánia templom kínálja magát, amit 1970-ben lebontottak. Ez a falu közepén egy dombon található. A helység hosszanti irányban megtörik a Templomdomb körül. (A templom bontásakor a kutató ásatás elhagyása a nyitott kérdések tisztázását akadályozta. /Meyer jegyzete/) Az Első Katonai felmérés rajzolata a templomot köfallal körítettnek ábrázolja. A környék templomaihoz hasonlóan, ezért a Szent Sebestyén templom erődítettsége is valószínűsíthető.

A vár a Güssinger Fehde idején von Perlup von Nádasdi tulajdonában volt (A “von Perlup von Nádasd” valószínűleg a Gersei Nádasdi családdal azonos. Mint királypártiak Gersei Nádasdi András és fiai szerepelnek a Mo. Hadtörténetében, viszont ilyen helynevet, hogy Perlup nem találtam) és a ”várának elfoglalásakor” elveszett oklevelet 1301-ben megújították. Ezzel Fraknónádasd ismét a Németújváriak-Kőszegiek-kel szemben, királypárti vár lett. Továbbiakban megjegyezendő, hogy a hódítás a hadjáratok leírásaiban ugyan nem szerepel, mégis az úgynevezett “másodlagos információk” alapján ez az esemény megfogható. Ezzel a jövőbeni kutatásoknak további aspektusai nyílnak meg. A vár újjáépítése valószínűleg elmaradt, mivel a későbbiekben csak a birtokról hallunk, de a várról magáról nem. Mindezek után az uradalmat nem sokkal később elcserélték.

Dénes József véleménye szerint, a Szent Sebestyén templomtól délkeletre elhelyezkedő Kálvária dombja egy harmadik lehetőséget is felvet a vár egykori elhelyezkedésére. Terepbejárása alkalmával is megerősödött ezen elképzelése, hogy a kálvária stratégiailag is kitűnő helyszín. Azonban a jelenleg látható terepalakulatok (enyhe teraszrészletek), nem adnak egyértelműen megfogható igazolást a helyszín erődítettségének kérdésében.

Az egykori hercegi major területe napjainkban javarész beépített, a Szent Sebestyén templom 1970-ben történt lebontása és tereprendezését követően pedig vajmi kevés remény van arra, hogy ez a két helyszín további bizonyítékokat szolgáltasson. Ezért a honlapon a képeinkkel a harmadik helyszín, a kálvária környezetét mutatjuk be.

Források

Részlet az alábbi munkából: DIE GÜSSINGER Beiträge zur Geschichte der Herren von Güns/Güssing und ihrer Zeit (13./14. Jahrhundert) Technische Leitung: Rudolf Kropf und Wolfgang Meyer /Eisenstadt, 1989/ In: Wolfgang Meyer: DER BURGENBAU ZUR ZEIT DER HERREN VON (GÜSSING) - GÜNS IM HEUTIGEN BURGENLAND 231-232 old. (fordította: Jakab József)

Szóbeli közlés - Dénes József szívességéből

MVA terepbejárás - 2022

Információk: A három lehetséges helyszínből kettő napjainkra teljesen megváltozott.

Képeinkkel a harmadik helyszín, a kálvária környezetét mutatjuk be.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció