Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szentanna - Sveta AnaHorvátországHorvát-SzlavónországBelovár-Körös történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

THYBONINCZ

Szt. Anna (Sv. Ana)

 

Elhelyezkedése:

            A Szentgyörgyvártól délnyugatra lévő Szentanna (Sv. Ana) falva melletti meredek dombon (172. magassági pont) láthatók, Thybonincz várának maradványai. A domb csúcsáig, melyre ezt a várkastélyt felépítették, egy kanyargós ösvény vezet fel, mely a faluban lévő templomnál és Antun Miletić, helyi lakos házánál kezdődik. A várat, egy szinte teljesen szabályos téglalap alakú magaslatra emelték, mely mellett, egy szintén szabályos téglalap alakú, sík terület található.

            E központi földhalom mellett, egy bizonyos Ljuba Pintar nevű lakos, lakás célú földbevájt háza van, aki az említett síkon lévő telkét műveli is. Az ásások alkalmával, gyakran találnak itt különféle tárgyakat. Így pld. 1935. körül egy pecsétnyomót találtak az alábbi felirattal: „Sigill.Antonii judici”, továbbá néhány nyílhegyet, aztán egy meglehetősen rosszállapotú sisakot és egy bronzból készült gyertyatartót. Minden itt talált tárgyat, Wagner Rudolf Bjelovárba vitt, aki ezekkel egészítette ki a már meglévő régészeti és kultúrtörténet kiállítását.

            Az ő halála után, a tárgyak nagy része, a Nöthig család tulajdonába került. Szerencsére a pecsétnyomó máig megvan e tanulmány szerzőjének birtokában.

 

A várhely neve is története:

            A vár keletkezésének korában, a Thyba, vagy Thyban név, mely eredetének magyarázata etimológiailag ma már nem lehetséges,  nagyon ritka volt ezen a vidéken. Pedig elsőként a várat felépíttető Thyban után, 1366-ban, a fiát, Istvánt is meg említették. Tudniillik, ebben az évben, néhány komarnica nemes között vita támadt egyes birtokaik megyehatárai miatt, sőt azok megállapításáról, egy okirat is kiadásra került. Talán érdemes megemlítenünk még azt is, hogy eme 1366. augusztus 1-ei oklevélben, melyben egy folyamatban lévő pereskedésről határoztak, megtalálható a fent említett István nemes apjának a neve is, amit ekkor, mint „Thybana” írtak le, tehát névlegesen eltérő módon.

            Egy bilogorei nemest elítélő határozatban, melyben egy 1481-ben zajló vitáról volt szó, még megemlítették de Was de Thybonync Istvánt is.

            A Ferdinánd és Szapolya János közti harcok idején tény, hogy a fenti István már halott volt és valamikori javai Szapolyához tartoztak. Ő 1530 után, eladományozta azokat a szomszédos de Bwdor de Budrouch András nevű nemesnek, aki  nagy károkat szenvedett birtokaiban és jobbágyaiban. Mivelhogy ez az András hűen pártolta Szapolyát, ezért Ferdinánd serege, akiket „Haubtman Caspar von Kharschan” vezetett, lerontotta eme várát. Még megemlíthetjük azt is, hogy a fenti István nevét írták „Stephanus Waskaych de Thybonynczy-nek” is, aztán azt is, hogy a várát valószínűleg a törökök rombolták le végleg, talán közvetlenül Verőce, 1552-es eleste után.

            Az 1639-es esztendő környékén, vagy lehet, hogy később, a vár alatti magányos völgyben emelték fel az új települést, márahogy azt a megmenekültek elmesélték. Itt egy Szt. Anna kápolnát is felemeltek, melynek alaprajza, egy egykorú térképen is megtalálható

 

ADATOK:

            A várhely legelső beazonosítását a szerző Božidar Wagnerrel hajtotta végre, 1936-ban és 1938-ban is.

            A további kutatások, 1975. II. 20-án zajlottak le, melyben Mirko Paurović belvári újságíró is részt vett, továbbá Miro Neziba, Ljuba Pinat és Antun Miletić szentannai lakosok, valamint e tanulmány szerzője, Zvonko Lovrenčević.

 

Források:

-         CD XIII. No. 399. p. 559; 1366.

-         Šufflay, Osuda plemića križevačke is virovitičke županije (Körös és Verőce vármegyei nemeseket elitélő határozatok „Vjesn. zem. arkh.” VIII. p. 156-164; 1841. évből)

-         Monumenta habsburgica: I – 357, az 1530. évből.

  

Forrás: Lovrenčević, Z.  (1985),  Srednjovjekovne gradine u Podravskoj regiji, "Podravski   zbornik", 85: 168-199, Zagreb. /Fordította: Szatanek József/

GPS: É 46° 0.079 (46.001316)
K 17° 0.012 (17.000195)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció