Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Csepelovác - ČepelovacHorvátországHorvát-SzlavónországBelovár-Körös történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Csepelovác - Čepelovac - gradina (várhely)

Csepelovác (Čepelovac) ősi vára, Belevine és Ziberjan faluhelyeitől délebbre, a hegyek között található. Egy olyan hosszúkás hegyen helyezkedik el, mely DNy-ÉK irányba nyúlik el, mely ezen a vidéken, Gradina (Várhely) név alatt ismert.

A Gradina hegy, illetve a vár keleti oldalán, egy szűk völgyben található a csepelováci vízfolyás forrása. A hegy keleti szélét egy kör alakú árokkal és sánccal erődítették, melynek a közepén egy földhalom található, amin maga a várkastély állhatott. E mellett, a keleti oldalon, szinte a hegy peremén, még egy magaslat található, mely körül egy árok, alig felismerhető nyomai vannak.

Itt nagyon kevés középkori keramiát találtak, ám egy Fuk nevű vadász, az 1919-es esztendőben, egy magyar király képével ékesített aranypénzre és egy fokosra (szekerce) lelt.

A vár neve és múltja:

A nevéről a legrégebbi híradásunk, mely a mai Csepelovác elnevezésre hasonlít, a valamikori Vrbowe, a mai Obrovnice, birtok határmegyéjének leírásában található, amit 1244-ben, IV. Béla király Dénes bánnak ajándékozott. Tudniillik, e birtok határai, Csezmica (Česmice) várától északra és a CEPEL nevű hegy mellett haladtak el. Maga a Csepel szó, a gepida Sebel, Zebel szógyökből eredhet, mely a közeli Zebinac falu nevében is megtalálható. Azonban ezt a Csepel szót a későbbiekben CHOP-OY – terra változatban jelent meg. A zágrábi káptalan, 1253-ban kiadott egy olyan oklevelet, melyben  megerősítették, hogy Margit asszony, CHOPO feleségének nászajándékként ajándékozott, illetve odaadta Cuissev Vrustum nevű birtokát is, mely a kapeli (Kapela) Szt. Mária Magdolna templom és a szentgyörgyvári (Đurđevac) Szt. György templom között volt megtalálható.

Mint „terra CHOPOY” megemlítették 1264-ben is. Azonban az 1372-es esztendőben, Durazoi Károly szlavóniai hercegként, kiadott egy oklevelet, melyben egy olyan erőszakoskodásról beszélnek, melyet  CHAPOUCH-i Péter fiai, György és Péter kezdeményeztek, Budrouchi Péter fia, Gyurival szemben. A mai Budrovac falva, Csepelovác közvetlen közelében található. Talán érdemes megemlítenünk azt is, hogy a Csepelovac név eredhetett a Csop (Čop – Gorski kotar), vagy a Šop szóalakból is, mely az ősi Timok nemzetségnévre származtatható vissza. Tehát ebből adódóan, az idők folyamán e helynév első szótagja, különböző változatokat is megélhetett.

Egy évszázaddal később, azaz 1461. V. 19-én, hívta be de Chapalouchi István, körösi alispánként a pálosokat Ztrezéből, Bikalj (Korenovo) falu birtokában, a következőkben látható, hogy a rend fontos szerepet játszott az állami adminisztrációban.

Az időrendben az utolsó híradásunk, a 16. század elejéről ered. 1530. június 26-án, Szapolya János király, különleges szolgálataiért, Budroweczi Budor Andrásnak adományozta Also és Felsew Chapalowczit, a körösi váremgyében lévő Also Chapalowcz-i nemesi kastéllyal együtt. A király ezt az adományozást azért tehette meg, mivel a birtok Chaplowczi István halála miatt, törvényes tulajdonos nélkül maradt, s így az akkori törvények szerint a birtok a királyra szállt. Ezek szerint ez az István volt a csapalováci, vagy a mai írás szerint, csepelováci nemesi család utolsó leszármazottja.

Az ősi vár ennek ellenére még néhány évig állt, sőt 1540-ben meg kellett erősíteni a helyőrségét a törökök elleni védelem miatt. Tekintettel arra, hogy az idelátogató bizottság nem tett olyan javaslatot, hogy a várat megerősítsék (ad utrumque), a törökök, mintegy tíz évvel később ezt a várat is kifosztották. Az új település 1720-ban, már a Čepelovec nevet viselte.

A várhelyet beazonosította 1969. VIII. 20-ánZlatica és Antun Perčulija, valamint Zvonko Lovrenčević, majd 1980-ban, Petar Deri, Goran Jakovljević és Zvonko Lovrenčević

A várhely a Google Earth segítségével könnyen azonosítható volt. A vár korábban közölt alaprajzi vázlata szerinti rajzolat a Google által készített műholdképeken is jól látszódik.

Hajdú István elmondása szerint, aki 2018-ban járt helyszínen, sűrű növényzetről és kalandos oldalról történő feljutástról számolt be. Köszönjük neki az átadott képeket és információkat! Jelenleg egy fiatal és erősen bokros erdőrészlet takarja a vár területét. Ennek következtében a várhely átlálthatósága erősen korlátozott.

Forrás:

Lovrenčević, Z.  (1985),  Srednjovjekovne gradine u Podravskoj regiji, "Podravski   zbornik", 85: 168-199, Zagreb.

/Fordította: Szatanek József/

GPS: É 45° 58.503 (45.975052)
K 17° 2.311 (17.038515)

Információk: A vár a Čepelovac településről D-i irányba tartó földúton közelíthető meg. A várhegy alá érkezve célszerű lehet a kedvezőbbnek látszó K-i völgyben elindulni a várhegy mellett és a legésszerübb ponton oldalazva megkezdeni a kapaszkodást a nyereg irányába. Bár a szintkülönbség cirka 30-40 méter, Hajdú István szerint nem volt egyszerű a feljutás. A nyeregre felérve visszafelé kell haladni a gerincen és elérjük a vár sáncait.

A Google műholdkép mutat egy földutat haladni a gerincen, mely egy nagy ívű kanyart követve leereszkedik a K-i völgybe. A kapott információ szerint ez a földút erősen benőtt a völgy elején, de még emellett is ez lehet a kedvező megközelítés. A várhegy alól számítva ez kb. 1-1,5 km közötti túrát jelent. A csatolt térkép és képi információk alapján megtalálható a várhely.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció