Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Sinfalva - CorneştiRomániaErdély és PartiumTorda-Aranyos történelmi vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Tordától DNy-ra, 7 km-re fekszik Sinfalva (Corneşti) község. A közúton Torda felől érkezőknek már messziről feltűnik a falu feletti hegyfokon magasodó sinfalvi erődített templom.

Sinfalváról és templomáról első ízben az 1332-1336. évi pápai tizedjegyzékekben olvashatunk. 1459-ben és 1470-ben plébánosát említik az oklevelek. A reformáció korában az addig katolikus templom az unitáriusoké lett. A 17. század közepén betörő tatár portyázók pusztításai elől a lakosság az akkor már fallal körülvett templomban talált menedéket. A jezsuita misszionáriusok 1772. nov. 30-án a katonaság segítségével elfoglalták a korábban katolikusok által emelt, ám a reformáció óta évszázadokig unitáriusként működő templomot. A sinfalvi unitárius lelkészt, Huszár Józsefet a templom kulcsának átadására és a parókia elhagyására kényszerítették, majd az egyházi épületet újra katolikus templommá nyilvánították. A templom, a paplak és a hozzá tartozó birtokok megszerzése után a falu unitárius lakóit a katonaság közreműködésével, erőszakkal katolizálták. Ekként alapították meg Sinfalva katolikus egyházközségét, szuronnyal és börtönnel megfélemlített hívekből. S hogy a falusiaknak a templomhoz fűződő régi emlékeit eltiporják, 1774-ben az addigi középkori templomot lebontották és újat építettek a helyébe. Kerítőfalával nem törődtek, mely manapság egyedüli tanúja a régi, harcos időknek és a vallási türelmetlenség itt lejátszódott riasztó példájának.

Orbán Balázs 1871-ban járt Sinfalva templománál, melyről így ír: „Elfoglaltatásakor igen érdekes régi műemlék volt; de 1774-ben új tulajdonosai lerombolták, helyére s anyagjának felhasználásával újat építettek; hogy pedig a lebontott a mostaninál tekintélyesebb épület volt, azt a jelenin kívül eső alapfalai, két oldaltámtalapzata s a sekrestyéhez támasztva megmaradt régi faldarab tanúsítja. A lebontott egyház nemcsak régi, hanem erőditvényi templom is volt, melyet 180 lépés kerületű köridomú védfal övezett; e falnak 1 és 1/2 ölnyire törpített alsó része jelenleg is megvan, s minden irányba nyíló sűrű lőrései mutatják, hogy az védelmi célból emeltetett. A körfalakon kívül sok épületnyom s mély üregek tűnnek fel…”.

Napjainkban a barokk templom körül emelt 16. századi erősen romosodó erődfal kb. 1,80 m magasan áll. A falak mellől gyönyörű a kilátás a sinfalvi völgyre, az Aranyos szorosára és a Székelykő ormaira.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 764.

GPS: É 46° 31.519 (46.525314)
K 23° 41.794 (23.696571)

Tordától DNy-ra, 7 km-re fekszik Sinfalva (Corneşti) község. A közúton Torda felől érkezőknek már messziről feltűnik a falu feletti hegyfokon magasodó sinfalvi erődített templom.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció