Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Torčec - TorcsecHorvátországHorvát-SzlavónországBelovár-Körös történelmi vármegye - Gradic

  • Történelem

Torcsec – Várhely (Torčec – Gradić)


A kutatásokat vezette: Tajane Sekelj Ivančan dr. sc.


A 2002. év, augusztus 9-11-e közti időszakban, régészeti szondázó kutatást hajtottak végre a Torčec falu (Kapronca-Körös megye, Drnje-i körjegyzőség) melletti, Gradić-nak, vagy Turski brijeg-nek (Török hegy) nevezett helyen. A kutatást a zágrábi Régészeti Intézet végeztette, dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan tudományos munkatárs vezetésével, Tatajane Tkalčec tudományos asszisztens közreműködésével, valamint a Kaproncai Városi Múzeum munkatársaival.

A Torcsec falutól északra lévő, síkföldi, középkori, Gradićnak nevezett várhely, egyike a legjobban fennmaradt ilyen fajta lelőhelyeknek észak Horvátországban. A várhelyet, mely egy vízfolyás közelében található, egy központi földhalom, és az azt övező vizesárok, valamint egy földsánc alkotja. A lelőhely nagyobb figyelmet, B. Januške kutatásai után keltett, amit az 1973-1976 közti időszakban folytatott le. Ez alkalommal elkészítették a terep, pontos geodéziai felvételét, továbbá un. „holland” szondázó fúrással mintákat vettek, melyekből megnyilatkoztatták a vízszintes rétegeket. Ekkor megállapították, hogy a földsánc belsejében, nagy intenzitású foszfor található, ami az emberi élet fokozott létét bizonyította ezen a helyen.

A lelőhely légi felvétele alapján, megkezdték a szondázó árkok kitűzését, és 2000. tavaszán, nyarán meg is ásták őket, mely során egy sötét, szennyezett réteg vált ismerté, ami abroncs alakban fogta körül a várhely központi magaslatának lejtőjét.

A 2002-ben végrehajtott kutatások során, két, 3x2 méter kiterjedésű kutatóárkot nyitottak, melyek közül az egyiket a központi földhalmon létesítették, a másodikat pedig a központi földhalom délnyugati lejtőjén. A 2. kutatóárok profiljából világosan megismerhetővé vált az, amit már előzőekben a légi felvételeken is megfigyeltek, azaz a földsáncon belül, volt még egy árok. Ennek a kutatóároknak a relatív mélysége 1,3-1,4 méter volt és a benne feltárt sötétszínű réteg, égett fa maradványokkal volt telítve.

A szondázó régészeti kutatások eredményeképpen, megállapításra került meg egy belső földsánc és árkának megléte, melyek mára a központi földhalommal kerültek egy szintbe, ami miatt jelenleg a terepalakulatokban fel sem ismerhetők. Az újonnan feltárt árokban, jó állapotú fatörzsre leltek, amit a C14-es módszer alapján, a 12. század második felére, 13. századra lehetett datálni


Forrás: az IARH (Institut za arheologiju) honlapjának, Torcec-Gradec.htm-je


fordította: Szatanek József

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció