Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Erősd - AriuşdRomániaErdély és PartiumHáromszék vármegye - Csókás vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Baróti- (Hermányi-) hegység D-i végében, az itt É-ÉNY-ra tartó Olt jobb partján, a K-ről érkező Erősd patak torkolatánál fekszik Erősd (Ariuşd) falu. A falu É-i határában találjuk a Csókás-hegy É – D-i hegynyúlványát, melynek D-i végén található a vár kb. 150 m x 80 m-es kifli alakban elnyúló platója. Nyugatról az Olt és keskeny síksága, délről és keletről a szakadékos Csókás-árok határolja, északon pedig egy nyakátvágás határolja el a Csókás gerincétől.

A vár első részletes leírását a 19. századból, Orbán Balázstól ismerjük: „Erősdön innen negyed órára egy önálló, elől az Olt, hátul a Várpatak mély medre által körül ölelt Csókás nevü hegycsúcs van, melyre a hagyomány várat helyez.

Ennek azonban jelenleg csekély nyomai látszanak. A hegynek keletre lejtősülő, körülbelül 400 lépés kerületü fennlapja szántóföld levén, egészen át van alakulva; csakis e fennlap szabályszerü idoma, a nyugati ormon elvonuló félkör alaku gátony és sáncz, valamint az ezenkivüli hegynyaknak átmetszése mutatja, hogy itt emberkéz idomitott; mondják, hogy a mult században még magas kőfal állott, de annak szép lapos köveit elhordva, az erősdi templomkeritésbe épiték; e mellett sok vastag cserépdarabot fordit fel az eke.”

A vár területének ÉK-i része K-i irányba lejt, és néhány méterrel alacsonyabb szinten van, mint az É-D-i irányú központi várterület. A jelenleg kaszálónak használt terület peremén itt-ott megfigyelhető az egykori kerítőfal földdel fedett vonulata, és az É-i végében látható a régészeti kutatóárkok maradványa. A várat az É-i részen 15 m széles és 4-5 m mély átvágás választja el a fennsík többi részétől. A vár területén építmény felszíni nyomát nem láttuk. A platót – az É-i árkot leszámítva – nem keríti árok. A várból hallstatt-kori és Árpád-kori leletek kerültek elő, melyek a vár használatának korát is meghatározzák.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 175.


GPS: É 45° 47.003 (45.783379)
K 25° 40.377 (25.672958)

A Baróti- (Hermányi-) hegység D-i végében, az itt É-ÉNY-ra tartó Olt jobb partján, a K-ről érkező Erősd patak torkolatánál fekszik Erősd (Ariuşd) falu. A falu É-i határában találjuk a Csókás-hegy É – D-i hegynyúlványát, melynek D-i végén található a vár kb. 150 m x 80 m-es kifli alakban elnyúló platója.

Várak.hu mobil applikáció