Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nyitratormás Nyitra - Chrenovec NitraSzlovákiaFelvidékNyitra vármegye - Macskavár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Macskavár - Mačaci Zámok 

Nyitratormás – Macska-vár 

A ma már Nyitrába olvadt Nyitratormás (Chrenovec) település szélén, a mai “Hotel Tenis” épületéhez közel feküdt egykor egy kis középkori váracska, amit a helyiek Macskavárnak (Mačaci zámok) neveztek. 

A Nyitra ártere fölött elhelyezkedő teraszon állt az a lekerekített kúpalakú domb, melyen a vár állt. 1969-ben végeztek itt egy kutató ásatást. Azon a helyen, ahol a Selenec-patak a Nyitrába torkollott, még 25 évvel ezelőtt is egy széles mocsaras terület állt. Úgy ezer évvel ezelőtt keletkezett egy mesterséges domb ezen a teraszon, ami egy árok kihányt földjéből lett összehordva. A domb alapja szabálytalan négyszög lekerekített sarkokkal, mely kb. 30 x 25 m. Egyikét a rövidebb oldalnak a terasz széle képezi. A domb körvonala – eltekintve a terasz szélétől – az árok kezdetétől fogva eltérően rajzolja ki az árok maradványait. A nyugati oldalon az árok egy lapos, korábban nedves mezőbe torkollik és itt volt a legmélyebb és legszélesebb (6 m és 15 m). Ezután fokozatosan szűkül és a keleti oldalon a sík mezőre kiérve majdnem beolvadt a terasz szélének általános terepszintjébe. Ez utóbbit a II. világháborúban egy bombatalálat okozta.

Az 1969-es ásatás feladata az volt, hogy egy hosszú, keresztben vezetett átvágással délnyugat – északkelet irányban (5 x 5 m-es szektorokban: D – I- II, D – 1-7, E – 6 - 7) a dombtetőn át a folyóhoz az árok legkülső széléig mindkét szembenálló oldalon, információkat, ill. leletanyagot kerestek a domb keletkezési idejére és módjára, valamint funkciójára. Az amatőrök és gyerekek okozta zavarok ellenére a kézbe került leletekből megállapítható, hogy a dombra többször egymás után földet hánytak az árokból. A középpontban talált cserepek és más kisebb leletek a középkorból (12. – 13. sz.) származnak. Meghatározzák a domb keletkezési idejét e réteg alatt korábbi fázisok cserepeinek sorozata egészen a neolitikumig. Tekintettel a dombtető beépített területének csekély voltára (kb. 25 m2) feltételezhető, hogy itt egy gerendákból épült őrtorony állt az Árpád-korban, melynek nyomai ma már nem fellelhetők. Az árkot, ami a dombot körülveszi, még az eredeti 15 m-es szélessége és 6 m-es mélysége ellenére is alig számolhatjuk egy erődítés részének, mert a terasz alatti mocsár vize még az árok alját sem tudta megtölteni. Ezt a körülményt már A. Habavstiak is megemlítette, aki 1961-ben a környék kutatásáról szóló beszámolójában írja, hogy az árok keletkezését a domb építésére használt föld kitermelése okozta. S. Jansák (1933) felvetette a lehetőségét, hogy kultikus funkciója volt a dombnak, de ezt leletek nem igazolták.

Az ásatás bebizonyította, hogy az egész terasz és a szélesebb környéke, ahol a felszínen a neolitikum különböző fázisaiból is cserepeket lehet találni, jó feltételeket biztosított egy településnek. 2005. október 31-én jártunk a várdomb helyén. A dombot teljesen elhordták, helyén teniszpálya található. 

Forrás:

Mikulaš Kliský: Zisťovací výskum na Macacom zámku v Nitre-Chrenovej. Avans V Roku. 1977. 121-127.

GPS: É 48° 18.313 (48.305210)
K 18° 6.924 (18.115402)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv