Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Korond - CorundRomániaErdély és PartiumMaros-Torda vármegye - rk. templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Vissza a nyitólapra Helységnevek ABC rend, és térkép szerint

Forrásmunkák listája Fórum

Várjuk észrevételeit


rk. templom 

Vármegye: Maros-Torda 

Ország: Románia 

Régió: Erdély és Partium 

Helységnév 1: Korond 

Helységnév 2: Corund 

KOROND, TEMPLOM
Korond (Corund) falu a Sóvidéken található, Szováta városától DK-re, a Küküllőközi dombvidék K-i részében, az egykori Udvarhely vármegye területén. 

Már 1333-ban plébániatemploma van, ebben az évben papja, Péter a pápai tizedjegyzék szerint 2 banálist fizet, míg 1334-ben papja, név nélkül, 1 régi banálist. 

Az 1764. évi egyházi feljegyzés szerint (Schematismus. 1882., 182.) 1533-ban átépült az addigi templom, ami a gótikus építkezés, átalakítás dátuma lehet. Ugyanezen forrás szerint Szent Bertalan tiszteletére volt szentelve. A torony különálló volt. Erről a templomról Orbán Balázs hosszasan értekezik művében: “A korondi katholikus templom igen szép régi épület, az ujabbkori elferdítések daczára is fel lehet ismerni, hogy az az átmeneti korszak (románnak a gótba) tisztes műve; szentélyzáródása polygon, csillagboltozatának gerinczei két horony közé helyezett hatszög pálcza tagozatával ékesek, s azok különbözőleg idomitott (emberfő, makk, kehely) gyámkövekre (Consolen) nyugasztvák. Szentségház fülkeje is van, melynek körives nyilatát kéthenger tagozat szegélyzi. Diadalive körives. A hajó egészen át van alakítva, ugy az egyháznak minden ablakai kiszélesitve. A templomon lévő mind három ajtó különböző idomokat képvisel, mert déli oldalajtaja körives, nyugati főportaleja egyszerü kajács szegélyezte csucsives, sekrestye ajtaja pedig elcsapott lóherivvel alakult, s bár semmi felirat vagy évszám fel nem fedezhető, de a felemlitém épitészeti idomok kétségtelenné teszik, hogy az a XIII-ik század vége felé épülhetett s igy székelyföldi régi egyházainak között nem utolsó helyen áll.” 

1910-1911-ben az Orbán B. által fent leírt régi templomot lebontották és Pápay Sándor műépítész tervei alapján, Lobenschusz József mérnök által közadakozásból új templomot építettek. A régi templomból csak néhány faragott kő maradt meg beépítve a kőkerítés falába, de ezek inkább a késő gótikus stílus emlékei.

A középkori eredetű kerítőfal a templom Ny-i oldalán ma is megfigyelhető. Kívül 2,5 m magas, a belső feltöltött részen pedig 1 m magasságú.


Forrás:


Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 852.


GPS: É 46° 28.228 (46.470474)
K 25° 11.145 (25.185753)
Várak.hu mobil applikáció