Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Csíkkozmás , Kozmás - CozmeniRomániaErdély és PartiumCsík történelmi vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Csíkkozmás (Cozmeni) falu 1333-ban jelentkezik először a pápai tizedjegyzékben de Sanctis Codmas et Damyano néven. 1567-ben a regestrum 17 kapuval jegyzi Kozmás néven. 1569-ben Kozmás, 1602-ben szintén Kozmás formában fordul elő. 1333-ban plébániatemploma van, mégpedig Szent Kozma és Damján tiszteletére; ebben az évben papja, Imre a pápai tizedjegyzék szerint kétszer 3–3 banálist fizet, 1334-ben 1 garast (másnál 6 régi banálist). 1583-ban papja van. 1592-ben Gálfy Pál a plébános, akit Báthori Endre nevezett ki az újonnan szervezett főesperességbe (addig Csík–Gyergyó–Kászon a Telegdi Főesperesség alesperessége volt). 1608–1618-ban Tamás a plébános. 1693-ban ecclesia SS. COSMAE et DAMIANI Martirumról szól oklevél.

A XIII. században, de legkésőbb a pápai tizedjegyzék éveiben a mai templom helyén román kori templom állott. Ebből csak egy falba épített kő szenteltvíztartó maradt meg. Formája és díszítése alapján rokonságot mutat a franciaországi XII. századi soinsonaisi szenteltvíztartóval. Ekkorinak tartják keresztelőmedencéjét is, de valamivel későbbről.

A gótikus korban egészen átépítik. Szentélye tiszta gótikus alkotás lesz, csillagboltozattal. Déli és északi oldalán a gótikus bordaívek a fal közepéig futnak le. Érdekes két gyámköve: marcona bajuszos férfifej az egyiken és egy női fej a másikon. Apszisa rövidebb, mint eredetileg volt és a nyolcszög három oldalával záródik.

Az eredetileg csúcsíves diadalívet 1768-ban átalakítják: tojásdad nyílást kap. Belső mezejében magyar népies virágmintás falfestményt fedeztek fel 1573-ból. Csak középső részét tárták fel.

A zárókövekből kettő kerek, lapjukban sugárkörrel. A gyámköveken Mátyás kori pajzsokhoz hasonló pajzsok vannak kifaragva.

A hajó teljesen elveszítette gótikus jellegét. Csak a déli és nyugati ajtókeret maradt meg. 1768–1769-ben az addigi lapos, egyszerűen festett deszkamennyezetet barokkos boltozattal cserélik fel. Ekkor tűnnek el az egykori csúcsíves ablakok, amelyeknek gótikus kőkerete kívülről kivehető. A külső támpillérek megmaradnak. A régi oltárok is nyomtalanul eltűnnek s helyüket aranyozott és túlfaragott oltárok foglalják el.

A torony – legalábbis alapjaiban – egykorú a templommal. 1771–1772-ben 3 öllel magasították és egykori gótikus ablakait átalakították.

Az északi fal áttörésével 1761-ben építik a hajóhoz a Nepomuki Szent János- kápolnát.

Nagy lőréses várfal veszi körül a XVII. századból. Ez azonban nem védhette meg Ali basa tatárjainak ostromától: felégették. Itt volt a falu régi temetője is.

A kőkerítés falába befalazott kőlap megdöbbentő adatokat közöl Csík és a plébánia 1719. évi pestisáldozatairól: „Az 1719 Peste obierunt 11234, Vivi: 14560, Ðua pleb. Koz.ob. 826, Viv 1124.„ Régi harangját 1690-ben Thököly tatárjai vitték el. Egyik harang a kézdivásárhelyi református templomban kötött ki.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 602-603.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 13.434 (46.223907)
K 25° 56.294 (25.938231)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció