Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nyitra - Zobordarázs - Nitra - DražovceSzlovákiaFelvidékNyitra történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Zobordarázs, sáncvár és Árpád-kori templom

Nyitrától északra, kb. 2 km-re, a Zobordarázs (Dražovce) feletti 207,5 m magas dombnyúlványon találjuk egy sáncvár maradványait, közepén egy Árpád-kori templommal. A sziklás felszínű terepből 0,5-1 m magasan kiemelkedő sáncok leginkább a vár D-i oldalán figyelhetők meg, de jól láthatóak a templomhoz legközelebbi K-i sánc maradványai is. Az É-i és a K-i külső sáncok elmosódó nyomai ma már alig észlelhetők a sűrű erdőben.

A Turócszentmártoni Állami Régészeti Intézet megbízásából a Szlovák Múzeum 1947–48-ban a sáncvárban kutatóásatást végzett. A templom körüli területet – mint ekkor kiderült – sírok borítják, itt-ott sírkövek is megmaradtak. Szelvényt nyitottak, mégpedig a sírok között, a templom apszisánál és a sáncokon. Néhány sírkövet is a felszínre hoztak.

A sáncerődítés szerkezetét két szelvénynél is megfogták. A sáncmű két kőfalból áll, amely egymástól 430 cm-re húzódik; ezt a falközt vályoggal fedett faszerkezet töltötte ki. A falazatot a hajlatokban ék alakú támaszokkal erősítették meg. Az 1947-1948-as ásatás során azt állapították meg, hogy a sáncvár a templom építésének idejéből, a XII. századból származik. 2005-ben Alexander Ruttkay viszont úgy vélekedett, hogy a vár nem a középkorra, hanem a késő bronzkorra keltezhető. A vár keletkezésének és fennállásának ideje tehát vitatott, ennek eldöntéséhez a sáncok további régészeti vizsgálatára lenne szükség.

A sáncvár területén megfogható volt egy kora kőkori település is. Ebből az időszakból egy tál, cserepek, tűzkőeszközök kerültek elő. Néhány későbbi, szintén őskori időkből származó karcolt kerámiát is találtak (egy kisebb korsót, cserepeket, fonóorsót). Lakóhelyek maradványai is felszínre kerültek: két tűzhely, döngölt padló.

A kutatóásatás központjában a templom sírkertje állt. Ennek során kiderült, hogy a temető a XI. sz.-tól a XVII. század közepéig használatban volt. A temető ideje nyilvánvalóan összefügg Zobordarázs betelepülésével. Zobordarázst először írásban a zobori apátság oklevele említi meg 1113-ban, ami azt jelenti, hogy 1100 körül itt már egy település állt. A sáncvár területének kultúrrétegében edénymaradványokat találtak, nagyobb mennyiségű középkori cserép azonban nem került elő. A váron belül uradalmi székhelyre utaló épületek maradványait nem sikerült meglelni. Csupán néhány egyszerű faépület alapja került elő.

Az ásatások igazolták az eddig ismert okleveleket, azaz Zobordarázs település létezését a XII. század kezdetétől, a továbbiakban pedig a templom körüli temetkezés időtartamára is rávilágítottak, valamint arra is bizonyítékot szolgáltattak, hogy ez a sírterület a felsőbb társadalmi réteggel függ össze. Ezek a régészeti kutatások Zobordarázs történelmét is jól kiegészítették.

Források:

Ľudmila Kraskorská: Výskum na hradisku v Dražovciach. Nitra. 1961. (6). 170-171, 177-179.

Karczag Ákos: Zobordarázs vára és temploma. Várak, kastélyok, templomok 14/4. (2018) 22-24.

 

GPS: É 48° 21.400 (48.356667)
K 18° 3.336 (18.055599)

Információ: Nyitrától északra, kb. 2 km-re, a Zobordarázs (Dražovce) feletti 207,5 m magas dombnyúlványon találjuk egy 12. századi sáncvár maradványait, közepén egy, a várral nagyjából azonos korú Árpád-kori templommal. A vártól keletre levő kis parkolóig autóval is el lehet hajtani. Innen néhány perces sétával juthatunk el a vár maradványaihoz.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció