Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Krecsunesd , Karácsonyfalva - CrăciuneştiRomániaErdély és PartiumHunyad vármegye - Alsó barlangvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A völgyhasadékban fekvő Krecsunesd (Karácsonyfalva, Crăciuneşti) községbe déli irányból, Füzesd felől érkezve a falu fölött balra, északnyugatra emelkedő 350 méter magas mészkőhegy sziklafalának közepe táján a figyelmes szemlélő már messziről megpillanthatja azon két, egymás fölött ásítozó barlangnyílást, melyek védőfalazata a 19. század végén még jól megfigyelhető volt. A várfal feltehetően a 16/17. században keletkezett. A barlangvárról okleveles említés nem maradt fenn.

A Felső- és Alsó barlangerődnek nevezett üregeket a falu nyugati szélétől észak felé indulva közelíthetjük meg. Jelzetlen ösvényeken, legelőkön és gyümölcsösökön át jutunk a hegy közelébe. Innen kőfolyáson és sűrű bozótoson kell átverekednünk magunkat, de ezután kezdődik csak a kirándulás neheze, a sziklás hegyoldalra való felkapaszkodás.

Az Alsó-barlang a Felső-barlang alatt 20 méterre található. A barlangvár sziklaperemen való mászás után, óvatos szikláról-sziklára ereszkedéssel közelíthető meg. A bejutás oldalról nem lehetséges, csupán alulról, a mintegy hat méternyi, majdnem függőleges sziklafalra való felkapaszkodással. A kb. 5 méter széles szájnyílású barlang védőfalát sajnos itt is teljesen lerombolták. A nyílástól beljebb haladva a járat 2,5 méterre szűkül, majd néhány lépéssel odébb kb. 10 méter átmérőjű, háromkaréjú kis teremmé öblösödik. Továbbvezető ágazatok nem láthatók, a barlang teljes hossza kb. 21 méter.

Irod:

Karzcag Á. – Szabó T.: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 273-274.

Téglás Gábor: Hunyadmegyének a törökvilágban szerepelt barlangerődítményei /Századok 1889 (23)

Karczag Ákos-Szabó Tibor: Barlangváras kalandozások Erdélyben. Várak, kastélyok, templomok. 2007/4. 34.

/Karczag Ákos/

GPS: É 46° 1.251 (46.020851)
K 22° 51.921 (22.865351)

A völgyhasadékban fekvő Krecsunesd (Karácsonyfalva, Crăciuneşti) községbe déli irányból, Füzesd felől érkezve a falu fölött balra, északnyugatra emelkedő 350 méter magas mészkőhegy sziklafalának közepe táján a figyelmes szemlélő már messziről megpillanthatja azon két, egymás fölött ásítozó barlangnyílást, melyek védőfalazata a 19. század végén még jól megfigyelhető volt.

Várak.hu mobil applikáció